architektonický a stavebný BIM / CAD softvér

Líder na trhu BIM aplikácií využívaný v 108 krajinách a v 27 jazykoch po celom svete

Archicad je komplexný architektonický a stavebný BIM/CAD projekčný systém pre architektov, stavebných projektantov, projektantov profesií, urbanistov, dizajnérov aj interiérových dizajnérov. História Archicadu siaha k prvej aplikácii, ktorá bola určená na 3D návrh potrubných systémov už v roku 1982. V súčasnosti disponuje unikátnou schopnosťou tvorby informačného 3D modelu stavby, z ktorého sa automaticky vytvára 2D dokumentácia všetkých stupňov projektu. Archicad, vyvíjaný spoločnosťou GRAPHISOFT, je od roku 1984 svetovým lídrom na trhu BIM aplikácií. Predstavuje komplexný nástroj na tvorbu “virtuálnej stavby“ (Virtual Building – koncept GRAPHISOFTU dávno pred BIM) totožnej s realitou. Archicad obsahuje funkcie a nástroje na rýchle a efektívne projektovanie s možnosťou spätnej kontroly dizajnu, konštrukčných detailov, detekcie kolízií, energetických hodnotení či spolupráce a koordinácie profesií na platforme OPEN BIM (IFC). Rovnako umožňuje pracovať súčasne v 2D aj 3D prostredí a voľne ich medzi sebou prepínať. 2D kresby teda môžu byť kedykoľvek exportované v podobe pôdorysov, pohľadov, rezov., detailov a podobne. Akákoľvek zmena v 2D pohľade alebo v 3D modeli sa okamžite prenáša na všetky časti modelu. Dáta tak zostávajú konzistentné, koordinované a presnejšie opisujú vlastnosti projektu pre všetkých členov projekčného tímu či investorov stavby. Archicad štandardne disponuje nástrojmi pre tímovú prácu viacerých projektantov súčasne pod názvom BIM CLOUD. Parametrická knižnica inteligentných objektov umožňuje ich prispôsobenie výrobnému programu akejkoľvek firmy. Súčasťou Archicadu je aj mobilná aplikácia BIMx slúžiaca na správu, koordináciu a prezentáciu BIM modelu vrátane dokumentácie. Archicad tiež komunikuje so širokou paletou CAD/BIM softvérov – import/export do viac ako 40 natívnych formátov IFC, RVT, RFA, DWG/DXF, PDF, SKP a iných. Archicad má nástroje na fotorealistickú vizualizáciu (Cinerender), prípadne na zobrazenie modelu rôznymi ručnými technikami. Jedná sa teda o komplexne vybavený softvér, ktorý nepotrebuje doplniť žiadnymi nástrojmi na 2D rysovanie, či rendering.

Duke-Ellington-31-scaled

Design

Modelovanie vlastných prvkov a konštrukcií BIM dominuje mimoriadnou flexibilitou v rámci natívneho pracovného prostredia. Vytvorený model má priamu väzbu na dokumentáciu, ktorá je v prípade Archicadu vedľajším produktom BIM modelovania. Nadštandardný súbor profesionálnych nástrojov a pracovných postupov Archicadu podporuje slobodnú kreativitu užívateľov. Využíva automatické spájanie konštrukcií založené na prioritách stavebných materiálov, čo zabezpečuje presné konštrukčné detaily bez následnej úpravy. Výkonný nástroj MORF slúži na vytváranie a modelovanie objektov ľubovoľného tvaru. Slúži tiež na rýchle vytváranie hmotových štúdií (vrátane potrebných výkazov) a sofistikovaného interiérového designu. Ďalší nástroj Komplexná strecha vytvára jeden objekt pre modelovanie komplexných tvarov striech s maximálnou flexibilitou. Akékoľvek zmeny geometrie strechy sú automaticky upravované či odstránené v rámci jedného integrovaného systému. Viacúrovňové štruktúry vrátane úprav (pridanie átrií, štítov alebo strešných okien) robia zo strechy komplexný  a sofistikovaný nástroj pre návrh akéhokoľvek tvaru. Objekt Škrupina je určený na konštrukciu objektov, kde sa komplexný tvar vytvára z ľubovoľnej krivky vyťahovaním, rotovaním, prípadne pomocou dvoch kriviek aj ako zbortená plocha s využitím sendvičových konštrukcií. Škrupinu je možné definovať ako strechu alebo dosku, čo je dôležité pre správne generovanie 2D dokumentácie či výkazov a zdieľanie dát prostredníctvom IFC.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

Archicad vytvára reálny BIM model budovy. Výkresová dokumentácia projektu všetkých stupňov či fotorealistické vizualizácie sú generované automaticky, vďaka čomu neexistuje efektívnejší a presnejší spôsob vytvorenia dokumentácie. Nové napojenia konštrukcií na základe priorít, inteligentné stavebné materiály, korektná grafická reprezentácia objektov a materiálov v rezoch, 3D pohľadoch, teplotechnické vlastnosti pre energetické výpočty a mnoho ďalších funkcií umožňujú kvalitnú tvorbu BIM modelu. Okrem toho ArchiCAD ponúka funkcie ako Rekonštrukcia a renovácia, Tvorba konštrukcií krovov, Väzníky a väzné trámy, Manažér profilov, Automatické kótovanie, atď. Funkcie tvorby výkresov a publikácie projektu sú integrované priamo do prostredia Archicadu a umožňujú tlač, alebo možnosť uložiť projekt do väčšiny používaných formátov.

REKONŠTRUKCIE

Parameter “stav rekonštrukcie” je vlastnosť objektu Archicadu. Parametre “existujúce prvky”, “búrané prvky” a “nové konštrukcie” sú východiskom pre tvorbu výkresovej dokumentácie. Archicad obsahuje prednastavené „šablóny výkresov“ rekonštrukcií rešpektujúce požiadavky miestnych noriem. Užívatelia si môžu vytvoriť vlastné štýly rzobrazenia jednotlivých fáz rekonštrukcie pre 3D model aj 2D dokumentáciu.

 

SPOLUPRÁCA

Archicad umožňuje užívateľom pracovať s viacerými projektantmi súčasne v rámci lokálnej siete, alebo cez internet. Pre tímovú prácu Archicad využíva aplikáciu BIMCloud, ktorej základom je technológia Delta Server™, a ktorá podstatne redukuje nároky na prenos informácií po sieti. Otvorená spolupráca OpenBIM poskytuje inteligentné, modelovo orientované rozhranie, umožňujúce výmenu dát všetkých profesií spolupracujúcich na projekte na báze IFC formátu. Súčasťou spolupráce je tiež možnosť importu a exportu do formátov IFC, DWG/DXF, PDF, RVT, RFA, SKP a iných. Dôležitou funkciou aplikácie BIMCloud je aj dátové úložisko s možnosťou sledovania aktualizácií a verzií súborov, čo prispieva k bezproblémovej koordinácii projektu.

KNIŽNICE BIM OBJEKTOV

Modelovacie funkcie, 3D grafické prostredie a pripojenie Archicadu ku cloudovým databázam BIM umožňujú vytvárať, vyhľadávať, vkladať a sťahovať ľubovoľné BIM objekty (elektronické katalógy prvkov pre výstavbu budov a zariadení interiérov). Internetové katalógy priamo od výrobcov zabezpečujú aktuálnu parametrickú databázu, do projektu sa tak dostávajú reálne objekty s reálnymi vlastnosťami. Centrálnym “trhom” knižničných GDL objektov je BIMcomponents.com.

ZELENÁ ARCHITEKTURA

Udržateľnosť je dnes imperatívom všetkých stavebných projektov. Integrovaný systém pre vyhodnocovanie energetickej náročnosti podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Štúdia oslnenia je automaticky generovaná z modelu. Táto technológia umožňuje architektom vykonávať spoľahlivú dynamickú analýzu energetickej náročnosti a následnú optimalizáciu virtuálneho objektu (BIM modelu), ktorý vychádza z geometrie 3D modelu a získaných údajov o počasí v mieste stavby.

VÝKON

Archicad plne podporuje 64-bitové a viac procesorové systémy (WIN / MAC), využíva technológiu prediktívnych výpočtov na pozadí a disponuje centrálne riadenou grafickou jednotkou pre plynulú 3D navigáciu OpenGL.

ARCHICAD A BIM

GRAPHISOFT od začiatku vývoja Archicadu nazýval najmodernejšiu technológiu BIM (Building Information Modeling) ako virtuálna budova („Virtual BuildingTM“). Je to počítačový 3D model budovy pozostávajúci z reálnych konštrukčných prvkov (steny, stĺpy, dosky,trámy, okná, dvere, atď.), ktoré sa zobrazujú vo všetkých dokumentoch – v 3D ako reálny model, v 2D ako výkresy podľa zvyklostí a noriem, vo výkazoch ako jednotlivé položky s údajmi, ktoré sú v nich opísané. Archicad všetky 2D dokumenty (pôdorysy, rezy, detaily alebo pohľady) automaticky odvodzuje priamo z 3D modelu. Reálna sila virtuálnej budovy teda spočíva v automatickej koordinácií akýchkoľvek zmien, ktoré sa zobrazuju vo všetkých pracovných dokumentoch. V ľubovoľnej fáze spracovania projektu je možné k automaticky generovanému 2D dokumentu doplniť “tradičné” 2D prvky (čiary, šrafy, texty, kóty atď.). ARCHICAD zobrazuje 3D objekty, vďaka ich 2D reprezentácii v 2D dokumentoch tak, ako je požadované. Vizualizácia v Archicade spočíva v integrovaných rendroch. Render Skica simuluje rukou vytvorené skice rôznymi technikami. CineRender (engine Cinema 4D) slúži na výpočet fotorealistických obrázkov a animácií.  Inteligentné nástroje Archicadu pomáhajú pri vytváraní výkresovej dokumentácie pomocou publikačných nástrojov do rôznych formátov, alebo priamo do tlače.

GRAPHISOFT

Spoločnosť GRAPHISOFT je iniciátorom BIM revolúcie v projektovaní. S konceptom “virtuálnej budovy” v roku 1984 nasadil na trh prvú verziu programu Archicad ®, ktorý je v súčasnosti svetovým lídrom na trhu BIM aplikácií. Ďalšie inovatívne riešenia predstavujú BIMCloud ® (svetovo prvé pracovné prostredie pre tímovú prácu v reálnom čase), MEP Modeler (TZB modelár pre BIM), EcoDesigner STAR (prvý integrovaný systém pre komplexnú energetiku budov) a BIMx ® (prvá mobilná aplikácia na svete pre vizualizáciu a správu BIM modelu). GRAPHISOFT je nadnárodná softvérová spoločnosť sídliaca v Budapešti (Maďarsko), ktorá je od roku 2007 súčasťou finančnej skupiny Nemetschek Group.

História verzií Archicadu

 • 1984 – ARCHICAD 1.0
 • 1986 – ARCHICAD 2.0
 • 1987 – ARCHICAD 3.0
 • 1988 – ARCHICAD 3.1
 • 1991 – ARCHICAD 4.0
 • 1992 – ARCHICAD 4.1
 • 1993 – ARCHICAD 4.16
 • 1994 – ARCHICAD 4.5
 • 1995 – ARCHICAD 4.55
 • 1996 – ARCHICAD 5.0
 • 1997 – ARCHICAD 5.1
 • 1998 – ARCHICAD 6.0
 • 1999 – ARCHICAD 6.5
 • 2001 – ARCHICAD 7.0
 • 2002 – ARCHICAD 8
 • 2003 – ARCHICAD 8.1
 • 2004 – ARCHICAD 9
 • 2006 – ARCHICAD 10
 • 2007 – ARCHICAD 11
 • 2008 – ARCHICAD 12
 • 2009 – ARCHICAD 13
 • 2010 – ARCHICAD 14
 • 2011 – ARCHICAD 15
 • 2012 – ARCHICAD 16
 • 2013 – ARCHICAD 17
 • 2014 – ARCHICAD 18
 • 2015 – ARCHICAD 19
 • 2016 – ARCHICAD 20
 • 2017 – ARCHICAD 21
 • 2018 – ARCHICAD 22
 • 2019 – ARCHICAD 23
 • 2020 – ARCHICAD 24
 • 2021 – ARCHICAD 25

SPOLUPRÁCA

Skvelá budova je výsledkom spolupráce dizajnérov, architektov, inžinierov a dodávateľov. Graphisoft prostredníctvom svojej BIM aplikácie Archicad je priekopníkom otvorenej spolupráce OPEN BIM. Archicad podporuje pri importe a exporte viac ako 40 natívnych formátov, vrátane DWG, RVT, PDF, XLS a OPEN BIM formáty IFC a BCF, ktoré sú medzinárodným štandardom pre komunikáciu.

Nový natívny geodetický bod

Zjednodušená koordinácia vďaka natívnemu geodetickému bodu v Archicade 25.  Geodetický bod umožňuje jednoduchšie a centralizované spracovanie reálnych súradníc a rešpektuje pracovné postupy rôznych profesií a lokálne zaužívané zvyklosti (JTSK). Geodetický bod je možné vkladať na ľubovoľné miesto v pôdoryse a tým definovať počiatok súradného systému bez nutnosti pracovať s extrémne veľkými vzdialenosťami..Geodetický bod podporuje výmenu IFC a BCF súborov, ako aj lepšiu interoperabilitu s konvenčnými formátmi súborov, ako napr. DWG

Vylepšené prepojenie Solibri

Solibri je špičková aplikácia slúžiaca na kontrolu BIM modelu. Šetrí čas a eliminuje chybovosť BIM modelu vo výkaze výmer vďaka doplnku Archicad – Solibri Connection, ktoré je zadarmo pre všetkých užívateľov. S najnovším vylepšením môžete v Archicade vybrať aktuálny výber položiek „Solibri Basket“  v archicade a zobraziť ich na rovnakej pozícii pohľadu/kamery.

Jednoduchá migrácia z Revitu do Archicadu

Vďaka prekladačom pre import a export vo formáte RVT a RFA je možné opakovane využiť projekty vytvorené v Revite pre prácu v Archicade s kompletným zachovaním geometrie. V Archicade 25 sú tieto prekladače súčasťou inštalácie a podporujú import a export do verzie Revit 2021.

Import RFA objektov do parametrických natívnych prvkov Archicadu

Import RFA objektov do značnej miery zlepšuje spoluprácu s profesiami pracujúcimi v aplikácii Revit MEP. Import rodín Revitu (RFA parametrické TZB objekty) do Archicadu umožňuje okrem geometrie objektov vytvárať automaticky aj body napojenia a pracovať s nimi ako s natívnymi objektami TZB modelára v Archicade bez straty informácií.

Ďalšie novinky budú publikované čoskoro

ARCHI+ je servisná zmluva softvéru Archicad, ktorá slúži na zabezpečenie návratnosti Vašich investícií do vybraných produktov spoločnosti GRAPHISOFT. Zmluva má jednoročný cyklus a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

Servisná zmluva zabezpečuje:

 • aktualizáciu programu Archicad – PATCH – niekoľkokrát do roka bez ďalších poplatkov
 • novú verziu programu Archicad – UPGRADE – nová verzia programu spravidla 1x do roka
 • poistenie hardwarového kľúča pre prípad poškodenia alebo krádeže
 • 2-dňové školenie v cene licencie
 • rozdielové školenie pri upgrade verzie v cene licencie 
 • konzultácie a technická podpora (telefón, E-mail) počas pracovnej doby (8:00 – 16:00)
 • zľava do výšky 50% z cenníkových cien na školenia a servisné služby
 • firemný audit – produktivita práce, pracovné postupy
Windows_logo

Operačný systém

Windows 10 (64bit)
MacOS 10.15 Catalina
MacOS 11 (Big Sur)

25345-apple-logo-icon-vector-icon-vector-eps

Odporúčané

• Procesor: 64-bitový procesor so štyrmi alebo viacerými jadrami
• RAM: odporúčaných 16 GB a viac; v prípade zložitých modelov 32 GB a viac
• Pevný disk: odporúčaná inštalácia na jednotku SSD; 5 GB potrebných na inštaláciu, 10 GB a viac potrebných na aktívny projekt
• Grafická karta: kompatibilná s OpenGL 4.5, 4GB VRAM s podporou monitoru s rozlíšením 4K 
• Displej: odporúčané rozlíšenie 1920 x 1080 alebo vyššie

Minimálne

• Procesor: 64-bitový procesor s dvoma jadrami
• RAM: 8 GB
• Pevný disk: 5 GB alebo viac potrebných na inštaláciu
• Grafická karta: kompatibilná s OpenGL 4.5, 2GB VRAM s podporou monitoru s rozlíšením 4K 
• Displej: rozlíšenie 1440 x 900 alebo vyššie

TRIAL verzia

30 dní

• Dostupná pre kohokoľvek, kto si vytvorí svoje GRAPHISOFT ID

 

• Verzia je platná 30 dní

 

• Plne funkčné možnosti modelovania a projektovania

• Súbory je možné preniesť na komerčnú verziu jej zakúpením a aktivovaním pomocou ochranného kľúča na počítači, v ktorom boli dané súbory vytvorené

• Súbory danej verzie sú zašifrované, teda nie sú kompatibilné s komerčnou verziou a dajú sa otvoriť iba na tom počítači, na ktorom boli vytvorené

• Funkcia tímovej práce je k dispozícii, ale obmedzená. Súbory možno otvárať iba na tom počítači, kde boli vytvorené

Študentská | Učiteľská | Školská

1 rok

• Dostupná pre študentov a učiteľov s platným preukazom ISIC / ITIC

• Verzia je platná 1 rok s možnosťou bezplatného predlžovania do konca štúdia

• Plne funkčné možnosti modelovania a projektovania

• Súbory je možné otvoriť pomocou komerčnej verzie Archicadu. V takom prípade sa komerčná verzia Archicadu prepne do režimu vzdelávacej verzie s viditeľným vodoznakom

• Súbory danej verzie je možné otvoriť pomocou ľubovoľnej verzie Archicadu na akomkoľvek počítači, avšak súbory majú neodstrániteľný vodoznak “Educational”

• Funkcia tímovej práce (BIMcloud Basic) je dostupná pre všetky projekty zdieľané vo vzdelávacej verzii