GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Twinmotion - Twinmotion Info - Twinmotion 2016 - novinky verzie

BIMmotion

BIMmotion je dátový formát, do ktorého je možné zo Twinmotion uložiť projekt a vytvoriť tak samospustiteľnú prezentáciu. Túto prezentáciu je možné spustiť bez potreby akejkoľvek ďalšej aplikácie. Ideálne pre Vašich klientov, ktorí si súbor spustia a uvidia projekt bez možnosti jeho editácie. Prezentácia umožňuje "prechádzať" projektom (mono i stereoskopicky) a to ako voľne, tak po preddefinovaných cestách. Samospustiteľný BIMmotion súbor je možné otvoriť v prostredí Windows 7/8 / 8.1 / 10.

Fázy projektu

Nová funkcia "fázovanie" umožňuje zobrazovať projekt v jeho postupných vývojových štádiách (prvé výkopy, montáž nosnej konštrukcie, ..., finálne terénne úpravy a práce s vegetáciou). Fázovanie nastavíte jednoducho kombináciami viditeľných a neviditeľných vrstiev priamo v prostredí Twinmotion. Vývojové štádiá projektu možno prezentovať tiež v samospustiteľnej prezentácii BIMmotion.

Skutočný reliéf terénu

Pri vytváraní terénu možno využiť knižnicu Twinmotion alebo načítať priestorový scan – Point Cloud (mračno bodov). Môžete využiť aj terén z Google Earth. Takto načítaný terén môže byť ďalej modelovaný všetkými funkciami Twinmotion, či už je cieľom zmeniť reliéf alebo vegetáciu.

Nové prvky knižníc

Knižnica Twinmotion 2016 ponúka realistickejšie materiály, bohatší výber pohyblivých objektov a vegetácie. Za zmienku stoja cyklisti, nové animované objekty, ako sú žeriavy, lode a veterné turbíny, či úplne nová kategória - fontány.

Optimalizácia zobrazovania - Výpočtový čas a zobrazovanie obrázkov a videí je až o 25% rýchlejšie; prechádzky / prelety v reálnom čase sú až o 200% rýchlejšie pri využití nového "draft" zobrazovacieho módu.

Ďalšie možnosti navigácie v projekte - Twinmotion a BIMmotion možno ovládať nielen myšou a klávesnicou, ale aj joystickom pre XBOX 360, XBOX ONE, Thrustmaster, Logitech a PS4.

Rozšírenie kompatibility - Twinmotion 2016 zahŕňa prepojovací plug-in pre Revit 2014/2015/2016 a nový SketchUp import.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk