GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Twinmotion - Twinmotion Funkcie

Twinmotion 2015

Dátum: 06.24.2015

Twinmotion je ľahko zvládnuteľný. S modelom sa pracuje priamo v 3D, obdobne ako v počítačových hrách. Stačí len nastaviť rýchlosť a spôsob pohybu: chôdza, jazda autom, prelet či krok za krokom. Interface programu radí jednotlivé ovládacie funkcie chronologicky za sebou tak, ako je očakávaný postup pri nastavovaní scény. Projekt je možné sledovať z ľubovoľného uhla, od perspektívy k ortografickému pohľadu.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk