GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Služby - Výučba

Výukové videá

Dátum: 01.13.2014

Tieto výukové videá od GRAPHISOFTu sú rozdelené na viac častí zameraných priamo na užívateľov s rôznymi stupňami znalosti ArchiCADu.

Dôrazne doporučujeme absolvovať jednotlivé videá postupne od základnej úrovne ( Vol.1 –> Vol. 2 –> Vol. 3 –> Vol.4 ).

viac ...

Stavebná fakulta TU v Košiciach

Dátum: 10.10.2014

Pre poslucháčov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach i ostatnú odbornú verejnosť pravidelne organizuje spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. v spolupráci s Univerzitnou knižnicou školenia ArchiCADu. 

viac ...

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Dátum: 10.10.2014

V rámci prípravy študentov na projekčnú prax, začala spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. s výukou ArchiCADu na Stavebnej Fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

viac ...

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Dátum: 10.10.2014

Spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. zabezpečuje výučbu ArchiCADu v rámci bakalárskeho programu štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk