GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Služby - Školenia - ArchiCAD pre začiatočníkov - september 2014 v Bratislave

BIM projektovanie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou života architektov a projektantov stavebníctve. 

V dňoch 18.09. - 19.09.2014 organizujeme školenie programu ArchiCAD pre začiatočníkov na tému BIM projektovanie v stavebníctve.

Témy školenia sa orientujú na BIM projektovanie, ktoré sa stáva nevyhnutnosťou v stavebnej a architektonickej praxi. Cieľom školenia je ukázať základné techniky a postupy projektovania pomocou technológie BIM. Dôležitou súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. školenie je určené architektom, projektantom v stavebníctve ale aj BIM manažérom.

OBSAH ŠKOLENIA

1. BIM (informačný model budovy) - základná filozofia

2. ArchiCAD - pracovné prostredie a filozofia programu

3. Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén...), parametre, 2D a 3D reprezentácia

4. Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy

5. Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov

6. Navigátor - Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka - väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia

7. Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky

8. Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností

9.  Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN...)

10. Vizualizácia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

     MIESTO: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava (budova LUXE)

     DÁTUM: 18.09. - 19.09.2014

     ČAS: 9:00 – 14:30

     CENA: 50,- EUR / OSOBA, študenti 20,- EUR (Uvedené ceny sú bez DPH)

Predmetné školenie vyžaduje základnú znalosť ovládania PC.

Na školenia je potrebné zaregistrovať sa E-mailom na adrese: info@cadexpert.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0903428746, 0948428746. Počet miest je obmedzený.

Školenie bude uskutočnené prednáškovou formou. Ak máte notebook, môžete si ho priniesť so sebou (nie je nutné). Trial verziu programu ArchiCAD Vám nainštalujeme.

Budeme radi, ak si pripravíte aj vlastné témy, ktoré vás zaujímajú.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk