GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Služby - Školenia - BIM projektovanie v ArchiCADe pre začiatočníkov v Košiciach

BIM projektovanie je už v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou života architektov a projektantov stavebníctve. Efektívne ovládanie nástrojov na tvorbu BIM je preto nevyhnutné.

V dňoch 4. 10. - 5. 10. 2018 organizujeme školenie BIM projektovania pomocou programu ArchiCAD pre začiatočníkov.

Témy školenia sa orientujú na BIM projektovanie, tvorbu modelu stavby (BIM) a dokumentácie rôznych stupňov. Cieľom školenia je ukázať základné princípy a postupy projektovania BIM (informačného modelu stavby) a naučiť sa ovládať program ArchiCAD. Dôležitou súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. Školenie je určené architektom, projektantom v stavebníctve ale aj BIM manažérom.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

     DÁTUM A ČAS:    4. 10. 2018.  o 14:30 hod.

                                   5. 10. 2018   o 8:30 hod.

     MIESTO: Park Komenského 7, 040 01 Košice (PK7_L4 - poslucháreň L - 4)


OBSAH ŠKOLENIA:

1. BIM (informačný model budovy) - základná filozofia

2. ArchiCAD - pracovné prostredie a filozofia programu

3. Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén...), parametre, 2D a 3D reprezentácia

4. Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy

5. Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov

6. Navigátor - Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka - väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia

7. Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky

8. Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností

9.  Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN...)

10. Vizualizácia


Predmetné školenie vyžaduje základnú znalosť ovládania PC.

Na školenia je potrebné zaregistrovať sa E-mailom na adrese: bim@cadexpert.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0903428746, 0948428746. Počet miest je obmedzený.

Školenie bude uskutočnené prednáškovou formou. Ak máte notebook, môžete si ho priniesť so sebou (nie je nutné). Trial verziu programu ArchiCAD Vám nainštalujeme.

Budeme radi, ak si pripravíte aj vlastné témy, ktoré vás zaujímajú.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk