GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Školenia, semináre, konzultácie a technická pomoc

Dátum: 01.09.2014

ŠKOLENIA

školenia pre začiatočníkov i pokročilých, tematicky zamerané školenia

SEMINÁRE

semináre, konferencie, udalosti propagujúce BIM na Slovensku i v zahraničí

VÝUČBA

pravidelná výučba na školách, prednášky, výukové videá

 

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zákazníka. Pri zakúpení licencie programu ArchiCAD poskytujeme dvojdňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie a bezplatné konzultácie v trvaní 1 mesiaca od zakúpenia programu. Zlepšenie zručností a vedomostí zabezpečujeme organizovaním školení pre pokročilých, prípadne špeciálnych školení, ktorých témy určuje zákazník. K ďalším službám patrí technická pomoc a asistencia pri kompletnom zavedení našej technológie do praxe.

 

 

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk