GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Download -> ArchiCAD pre učiteľov

ArchiCAD pre učiteľov

 

Učitelia majú možnosť stiahnuť si, nainštalovať a používať ArchiCAD s vlastným sériovým číslom na účely výučby. Učiteľská verzia programu slúži na spracovanie školských projektov, výučbu a výskum. Využitie tejto verzie na komerčné účely je zakázané.

Podmienkou používania je bezplatná registrácia na www.myarchicad.com. Po registrácii majú učitelia k dispozícii sériové číslo ArchiCADu na 30 dní. Licenciu si v prípade záujmu môžu učitelia predĺžiť na jeden rok a potom vždy o ďalší jeden rok počas trvania ich pôsobenia na škole.

Učiteľská verzia ArchiCADu je plnohodnotným programom bez obmedzení. Pracuje však s odlišným formátom súborov, ktorý nie je kompatibilný s komerčnou verziou. Ak sa súbor vytvorený v učiteľskej verzii otvorí v komerčnej, táto sa automaticky prepne do režimu učiteľskej verzie. Výstupy učiteľskej verzie sú označované textom "Vytvorené v učiteľskej verzii" a logom spoločnosti Graphisoft.

V prípade otázok alebo nejasností ohľadom učiteľskej verzie nás kontaktujte.

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk