GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Download -> ArchiCAD pre školy

ArchiCAD pre školy

 

ArchiCAD sa aktívne vyučuje na univerzitách a stredných školách. Školy majú v prípade záujmu možnosť využívať program ArchiCAD na výučbu v sieťovej verzii. Školská verzia programu slúži na spracovanie školských projektov, výučbu a výskum. Využitie tejto verzie na komerčné účely je zakázané.

Podmienkou používania je bezplatná registrácia na www.myarchicad.com. Po registrácii majú školy k dispozícii sériové číslo ArchiCADu, ktoré je použiteľné v školskej počítačovej sieti. Licenciu je možné predlžovať vždy o jeden rok.

Školská verzia ArchiCADu je plnohodnotným programom bez obmedzení. Pracuje však s odlišným formátom súborov, ktorý nie je kompatibilný s komerčnou verziou. Ak sa súbor vytvorený v školskej verzii otvorí v komerčnej, táto sa automaticky prepne do režimu učiteľskej verzie. Výstupy školskej verzie sú označované textom "Vytvorené v školskej verzii" a logom spoločnosti Graphisoft.

Ďalšie programy, ktoré je možné stiahnuť zo stránky www.myarchicad.com a využívať na účely výučby:

V prípade otázok alebo nejasností ohľadom učiteľskej verzie nás kontaktujte.

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk