GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

BIM - OpenBIM

IFC

Dátum: 00.00.0000

IFC (z angl.International Foudatition Classes) predstavuje plne dokumentovaný súborový formát modelu. Používa sa na definovanie architektonických a stavebných grafických dát do 3D reálneho sveta. Zahŕňa nielen informácie 3D a 2D objektu ale aj  ďalšie  informácií ako je 4D(čas) a 5D (cena). Hlavným účelom formátu IFC je umožniť komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi stavebného procesu a ich softwarových BIM nástrojmi.

viac ...

Efektívna spolupráca vďaka OPEN BIM

Dátum: 00.00.0000

Aliancia buildingSMART ® International, členovia skupiny Nemetschek Group, spoločnosť Tekla, DDS-CAD a ďalší vedúci dodávatelia softvéru spojili svoje sily a spustili celosvetový program, ktorý bude v odvetví stavebníctva a architektúry (AEC) podporovať pracovné toky prostredníctvom Open BIM.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk