GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

BIM - Čo je BIM

Direktíva EU o použití BIM vo verejných zákazkách

Dátum: 01.20.2014

Európsky parlament na svojom zasadnutí dňa 15. Januára 2014 schválil odporúčanie pre všetky členské štáty zmodernizovať pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy s využitím BIM technológie (BIM – informačný model budovy). Výsledkom má byť efektívnejšia a rýchlejšia realizácia projekčných prác stavebných objektov s cieľom úspor verejných financií. Schválená direktíva vojde do platnosti v marci 2014.

viac ...

BIM - nevyhnutnosť alebo zbytočnosť?

Dátum: 04.07.2014

V súčasnosti sa v súvislosti so stavebníctvom a stavebnou projekciou často spomína skratka BIM (Building Information Modeling ) – informačný model budovy. Skratka BIM sa vysvetľuje rôznymi spôsobmi, ktoré viac či menej vystihujú jej podstatu. Niektoré definície hovoria o BIM ako o softvéri, ďalšie ho definujú ako 3D virtuálny model stavby. Iné názory zase hovoria o tom, že BIM nie je viac ako len súbor dát reprezentujúcich budovu, zahrnutých do štruktúrovanej databázy, ktorá užívateľovi ponúka vizuálny aj číselný výstup. Dá sa povedať, že BIM v konečnom dôsledku predstavuje všetky tieto názory.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk