GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Artlantis - Literatúra

01

Dátum: 01.11.2014

ARTLANTIS

Autor: Joanna Linhartová
Dátum vydania: 2010

Základný popis: Skupina programov Artlantis vo verzii 3 priamo spolupracuje s programami ArchiCAD, Vectorworks, SketchUp Pro a Arc +. Dokáže importovať formáty DWF, OBJ a FBX, rovnako ako DWG, SKP a 3DS. Vďaka tomu získavate nástroj, ktorý komunikuje so všetkými hlavnými CAD softvérmi. Aj to je dôvod prečo vznikla táto učebnica, ktorá by vám mala pomôcť využiť maximum možností programu a naučiť vás rýchlo a efektívne vytvárať výstupy, ktoré vám uľahčia prácu so zákazníkom, bez toho, aby bolo nutné nad únosnú mieru zvyšovať náklady a využitý čas.
Formát, rozsah: š170 x v260; 148 strán
 
 

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk