GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Artlantis - Artlantis Studio - Animácie a virtuálna realita

Artlantis Studio nadväzuje na technológiu Artlantis R a ďalej ju rozširuje. Artlantis Studio využíva všetky funkcie Artlantisu R (napr. výpočet radiozity) a dopĺňa ich o možnosť spracovania animácií objektov (pohyb) a scén (zmena polohy a farby osvetlenia). Takto vytvorené vizualizácie možno ukladať do formy "samobežiacich" filmov alebo virtuálnych scén. Artlantis Studio si zachováva intuitívne a jednoduché ovládanie Artlantisu R.

Galériu Artlantis Studia si môžete prezrieť na artlantis.com

 

 

 

 

 

Quicktime ™ VR

Automatické ukladanie do súborov QuickTime vo forme objektov (VR) alebo panoramatických scén (Cubic) umožňuje vytvárať presvedčivé interaktívne prezentácie. Nielenže sa jedná o oveľa menšie dáta než je potrebné video, ale možno ich použiť pre vytváranie interaktívnych prezentácií, kde detailnosť a rozlíšenie obrazu sú úplne pod kontrolou autora.

 

Animácie

Priama kombinácia animácie objektov a zmeny umiestnenia kamery umožňuje vytvorenie podrobného "scriptovania" prezentácie. Správanie prvkov v scéne možno popísať (atmosférické efekty, zobrazenie materiálov, objektov a svetiel). Akonáhle je za pomoci okna náhľadu nastavený "scenár" (dráha kamery a pohyb kamery, dráha a pohyb objektov, ...) Artlantis Studio vyrendruje scénu do zvoleného formátu (JPG, TGA, MOV, AVI). Budete prekvapení ako jednoducho sa všetky efekty nastavujú pomocou grafického používateľského rozhrania.

Časová os v Artlantis Studio 5  bola optimalizovaná s cieľom zabezpečiť presné riadenie všetkých príkazov a pohybov spojených s animáciou. Každý parameter animácie sa teraz prezentuje ako dráha a ako zoznam činností. Stopy na časovej osy sú magnetické, uchopujú sa automaticky a zabezpečujú plynulé prepojenie a zjednodušenú synchronizáciu jednotlivých sekvencií. Animácie je možné obohatiť novými 3D postavami v HD-kvalite, ktoré  sú k dispozícii na Media Store.

 

3D ľudia

Modely ľudských postáv sú vyvíjané špecializovanou firmou AXYZ Design. Nastaviteľné vlastnosti 3D postáv sú veľkosť, oblečenie a správanie, resp. pohyb.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk