GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

Artlantis - Artlantis Studio

Systémové požiadavky

Dátum: 03.22.2017

Odporúčané a minimálne systémové požiadavky na Artlantis 6.5.

viac ...

Animácie a virtuálna realita

Dátum: 01.11.2014

Artlantis Studio je samostatná rendrovacia aplikácia. Artlantis Studio využíva všetky funkcie Artlantisu R (napr. výpočet radiozity) a dopĺňa ich o možnosť spracovania animácií objektov (pohyb) a scén (zmena polohy a farby osvetlenia). Takto vytvorené vizualizácie možno ukladať do formy "samobežiacich" filmov alebo virtuálnych scén. Artlantis Studio si zachováva intuitívne a jednoduché ovládanie Artlantisu R.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk