GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD

ArchiCAD je lídrom na trhu BIM aplikácií pre architektov a projektantov stavebníctve. História programu siaha až do roku 1984, kedy vznikla prvá verzia pre počítače APPLE. Od svojho počiatku pracuje ArchiCAD s tzv. Virtuálnou budovou, ktorú v súčasnosti lepšie vystihuje názov Informačný model budovy (Building Information Modeling) pod skratkou BIM.

Pomocou programu ArchiCAD od spoločnosti GRAPHISOFT môžu architekti a projektanti realizovať všetky svoje myšlienky s úplnou istotou, že do projektu bude zapracovaný každý detail a dokumentácia bude automaticky synchronizovaná. GRAPHISOFT pokračuje vo vývoji ako technologický líder vo svete v rámci projekčných BIM technológií.

DIZAJN

S ArchiCADom má každý architekt možnosť voľne pretvárať svoje myšlienky do modelu bez akýchkoľvek kompromisov. Vytvorený model má priamu väzbu na dokumentáciu, ktorá je v podstate "vedľajším" produktom BIM modelovania.

ArchiCAD umožňuje voľné modelovanie, jednoduchú tvorbu akéhokoľvek tvaru alebo komplexného objektu a potom ich následnú zmenu v pohľade, ktorý vám najviac vyhovuje. V ArchiCADe je možné kombinovať kreatívnu voľnosť s jeho známym a robustným informačným modelom budovy (BIM). Nadštandardný súbor nástrojov podporuje kreatívny proces v kontexte projektu.

ArchiCAD 17 zlepšuje priame modelovacie kapacity vo svojom prirodzenom BIM prostredí a pracovnými postupmi, založenými na princípoch BIM. Využíva spájanie objektov založené na prioritách (Priority Based Connections), inteligentné stavebné materiály a výkonný nástroj MORF (MORPH) na voľné modelovanie ľubovoľných tvarov.

Integrovaný CLOUD systém umožňuje užívateľom vytvárať, ale aj hľadať objekty alebo komponenty od konkrétnych výrobcov a dodávateľov, ktoré sú potrebné pre realizáciu BIM projektu. Graphisoft pokračuje aj v inovácii funkcií pre "zelenú" architektúru a udržateľný dizajn integrovaním doplnku ECODesigner priamo do prostredia ArchiCADu.

DOKUMENTÁCIA

V ArchiCADe vytvárajú architekti a projektanti reálny BIM model. Projektová dokumentácia všetkých stupňov, ale aj fotorealistické vizualizácie sú vytvárané automaticky z tohto modelu. Nové napojenia konštrukcií na základe priorít, inteligentné stavebné materiály, korektná grafická reprezentácia objektov a materiálov v rezoch, 3D pohľadoch, teplotechnické vlastnosti pre energetické výpočty - to je len niekoľko vymenovaných funkcií, ktoré umožňujú kvalitnú tvorbu BIM modelu. ArchiCAD ponúka aj ďalšie funkcie, ako sú Rekonštrukcia a renovácia, Tvorba konštrukcií krovov, Väzníky a väzné trámy, Manažér profilov, Automatické kótovanie a ďalšie. Funkcie tvorby výkresov a publikácie projektu sú integrované priamo do prostredia ArchiCADu a umožňujú tlač, alebo možnosť uložiť projekt v rôznych formátoch. Tento proces automaticky generuje všetko potrebné z BIM modelu.

SPOLUPRÁCA

BIM je veľkou výzvou pre projekčné tímy. ArchiCAD využíva pre tímovú prácu funkciu TEAMWORK a BIM SERVER, postavený na technológii Delta Server™, ktorá podstatne redukuje nároky na prenos informácií po sieti. Data je preto možné posielať efektívne aj cez internet a tak sa pripájať k tímovému projektu z akéhokoľvek miesta. BIM SERVER poskytuje reálnu tvorbu BIM modelu pomocou kompletného BIM prostredia.

Otvorená spolupráca OpenBIM poskytuje inteligentné, modelovo orientované rozhranie, umožňujúce výmenu dát všetkých profesií spolupracujúcich na projekte na báze IFC formátu. Samozrejmosťou je možnosť exportu do rôznych CAD programov.

BIM OBJEKTY

GDL (Grafický programovací jazyk) obsahuje všetky potrebné informácie na kompletný popis objektov ako 2D CAD symbol, 3D model a textové špecifikácie pre použitie vo výkresoch, prezentáciách a tabuľkách. Používatelia ArchiCADu majú možnosť použiť tisíce inteligentných parametrických objektov, vytvorených na základe výrobného programu firiem. Do projektu sa tak dostávajú rálne objekty s reálnymi vlastnosťami.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk