GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ECODesigner

EcoDesigner STAR

Dátum: 06.30.2014

Graphisoft EcoDesigner STAR je rozšírenie ArchiCADu, dopĺňa informačný model budovy (Building Information Modeling - BIM)  o energetický model  (building energy model – BEM) .To umožňuje projektantom efektívne využívanie všetkých možností ArchiCADu 17.

viac ...

EcoDesigner

Dátum: 01.09.2014

Dnes je udržateľnosť imperatívom všetkých stavebných projektov. Rozhodnutia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú vlastnosti budovy, majú vo svojich rukách architekti. Do ArchiCADu integrovaný systém pre vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti teraz podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Štúdia oslnenia je generovaná automaticky z modelu. Táto technológia umožňuje architektom vykonávať spoľahlivú dynamickú analýzu energetickej náročnosti a následnú optimalizáciu virtuálnej budovy / BIM modelu, ktorá vychádza z automaticky prevzatej geometrie 3D presného konštrukčného modelu a presných údajov o počasí v mieste stavby získavaných hodinu po hodine on-line. 

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk