GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - BIM objekty

Integrácia BIMobject do ArchiCADu

Dátum: 01.11.2014

Spoločnosť BIMobject uvoľnila aplikáciu, ktorá prepája ArchiCAD s jej cloud úložiskom BIM objektov. Unikátna integrácia BIMobject do ArchiCADu umožňuje rýchlo prechádzať databázou objektov reprezentujúcich reálne výrobky skutočných výrobcov. Jedným kliknutím myši je možné stiahnuť BIM objekty do prostredia ArchiCADu a tu s nimi ďalej pracovať. Objekty sú parametrické, je ich možné editovať.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk