GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD Star(T)Edition - ArchiCAD Star(T)Edition 2014

ArchiCAD Star(T)Edition 2014 je postavený na špičkovej BIM technológi ArchiCADu 17. Program je prispôsobený požiadavkám a potrebám menších architektonických a projekčných kancelárií. ArchiCAD Star(T)Edition 2014 obsahuje všetky potrebné nástroje a funkcie pre vytvorenie BIM - informačného modelu budovy od 3D modelu až ku kompletnej projektovej dokumentácii všetkých stupňov. ArchiCAD Star(T)Edition 2014 predstavuje bezkonkurenčné riešenie pre BIM projektovanie s najlepším pomerom cena-výkon na trhu. Program je predovšetkým vhodný pre samostatných architektov a projektantov. Ako jediná BIM aplikácia je použiteľná na OS Windows aj MAC OS. Vzhľadom k možnostiam, komunikácii s ostatnými aplikáciami, vybavenosťou a cenou je ArchiCAD Star(T)Edition ideálnym nástrojom na zmenu platformy z 2D CAD kresliacich programov na plný BIM projekčný systém.


ArchiCAD Star(T)Edition 2014 využíva najnovšiu technológiu modelovania na zlepšenie produktivity práce a koordinácie projektu a všetkých profesií. Technológia umožňuje pracovať s jediným modelom počas všetkých etáp projekčných prác a vytvárať všetky stupne projektovej dokumentácie. Program využíva inteligentné parametrické objekty a vytvára vysokú úroveň detailov.

Najnovšie technológie, vysoký výkon programu, vylepšennie výpočtovej rýchlosti podľa typu operačného systému rozširujú možnosti dostupné projektantom a architektom. Výhodou je rýchlejšia navigácia s OpenGL, zlepšené operácie s telesami a rýchlejšia manipulácia a zobrazenie objektov knižnice. Export a imort je zabezpečený do štandardných formátov DWG a DXF, ako aj DGN. Najdôležitejšou je však možnosť komunikácie na základe BIM modelu vo formáte IFC, ktorý zabezpečuje spoluprácu rôznych aplikácií a profesií stavebnej projekcie. ArchiCAD Star(T)Edition 2014 je tak postavený do úlohy integrátora profesií s veľmi širokými možnosťami spolupráce.

ArchiCAD Star(T)Edition 2014 je dostupný od 15. marca 2014 v českej verzii aj pre slovenský trh.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk