GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD Star(T)Edition - ArchiCAD Star(T)Edition 2014 - nové funkcie

Funkcie, nástroje a technologické jadro programu ArchiCAD 17 sa stali základom verzie Star(T)Edition 2014. Spájanie konštrukcií na základe priorít stavebných materiálov, inteligentné stavebné materiály, práca s komplexnými modelmi, nástroj MORF, RD rezy v rálnom čase, nástroj ŠKRUPINA, BIM komunikácia na báze IFC, práca s externými súbormi a import-export formátov DWG, DXF, PDF, DGN a ďalšie sa podieľajú na celkovom výkone programu ArchiCAD Star(T)Edition 2014. Funkcie a nástroje programu ArchiCAD Star(T)Edition 2014 umožňujú veľmi efektívne spracovať všetky stupe projektu - od objemovej štúdie až po finálnu realizačnú dokumentáciu. ArchiCAD Star(T)Edition 2014 tak predstavuje ideálny nástroj širokej užívateľskej komunity. V pomere cena-výkon predstavuje bezkonkurenčné riešenie pre BIM projektovanie, ktoré v blízkej dobe nahradí 2D kreslenie pomocou 2D CAD nástrojov.

Spájanie konštrukcií na základe priorít

Nová funkcia spájania konštrukcií na základe priorít stavebných materiálov vytvára automaticky konštrukčné detaily spojov inteligentných objektov. Výsledkom sú detailné rezy, pohľady, pôdorysy a ľubovoľné 3D zobrazenia konštrukcií zobrazované na základe mierky v rôznych úrovniach detailu. Použitím tejto funkcie sa výrazne šetrí čas tvorby dokumentácie, projektanti dostávajú exaktnú spätnú väzbu v konštrukcii a dizajne. Zmeny a úpravy zaberajú minimálny čas.

Inteligentné stavebné materiály

Nové inteligentné stavebné materiály zaisťujú správne grafické znázornenie materiálov vo vrstvách (rezové výplne) a povrchov jednotlivých objektov v 3D pohľadoch. Táto nová funkcia nielen zjednodušuje používateľské rozhranie, ale umožňuje použitie rovnakého materiálu počas celého návrhového procesu. Neodmysliteľnou súčasťou stavebných materiálov sú fyzikálne a tepelnotechnické vlastnosti s náväznosťou na energetický výpočet.

Vyšší výkon pri práci s komplexnými modelmi

ArchiCAD 17, ako prvá aplikácia vo svojej triede, podporuje tvorbu a manipuláciu veľkých, zložitých modelov pomocou technológie výpočtu v pozadí (Background Processing) na dosiahnutie výpočtu aj najmenších detailov v reálnom čase. Samozrejmosťou je podpora viacprocesorových alebo viacjadrových počítačových systémov. Využitie výpočtového potenciálu centrálnej grafickej jednotky pri práci v 3D pomocou OpenGL zabezpečuje plynulú manipuláciu s objektom.

Zlepšený nástroj MORF

Nástroj MORF uvádza voľné modelovanie do prirodzeného BIM prostredia, čo umožňuje vytvorenie prvku s akoukoľvek vlastnou geometriou intuitívnym grafickým spôsobom. Najnovšie vylepšenia sú veľkým pomocníkom pre projektantov vo fázach koncepčného návrhu a objemovej štúdie objektu. Architekti môžu vytvoriť tabuľku objemov a povrchov samostatného objektu, vytvoreného funkciou MORF podľa jednotlivých podlaží. Tieto dáta poskytujú hodnotnú informáciu o úžitkovej ploche plánovaného projektu už vo fáze konceptu. .

3D rezové roviny v rálnom čase

Architekti majú možnosť graficky definovať 3D rezy modelu priamo v parametrickom 3D okne použítím jednej, alebo viacerých rezových rovín v ľubovoľnom mieste, smere a náklone. Touto možnosťou sa výrazne zlepšujú nielen 3D úpravy procesov, ale aj vizualizácia zložitých modelov, kde je možné zbobraziť iba súvisiace časti budovy v 3D pohľade.
Nástroj ŠKRUPINA

Od najjednoduchších valených klenieb po najsofistikovanejšie rebrové klenby, architekt vždy túžil spojiť trvanlivosť, užitočnosť a krásu. Nástroj Shell podporuje najširšie spektrum architektonických tvarov a foriem nájdených v klasickej i modernej architektúre.

Podpora IFC

ArchiCAD Start Edition 2014 podporuje import/export a dátové štruktúry najnovších IFC noriem. Pracovné prostredie Open BIM, podporované nezávislým formátom IFC, umožňuje spoluprácu medzi architektmi a inžiniermi bez ohľadu na ich profesiu, alebo názov a verziu svojej aplikácie.
Prepojenie s externými výkresmi

Vkladanie externých súborov - prepojenie so súbormi PDF, DWG/DXF alebo rôznymi bitmapovými obrázkami je možné z menu, alebo jednoduchým drag&drop priamo do pracovnej plochy ArchiCADu Star(T)Edition 2014.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk