GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD Star(T)Edition - ArchiCAD STAR (T) EDITION 2016

ARCHICAD STAR(T) Edition 2016 ponúka pre malé firmy komplexný softvér za nízku cenu. STAR(T) prináša vylepšenia vďaka pridaniu nástrojov ako 3D Surface Painter, stavebné materiály a taktiež rozšíreniu vlastností pracovného prostredia ako prediktívne pracovanie na pozadí. Optimalizovaný OpenGL nástroj umožní plynulejšiu a rýchlejšiu prácu.  

NOVINKY verzie 2016

Vylepšené pracovné prostredie

ArchiCAD SE 2016 prináša nové usporiadanie otvorených pracovných okien do záložiek, čo umožňuje oveľa jednoduchšie a rýchlejšie prepínanie medzi jednotlivými zobrazeniami BIM projektu (pôdorysy, rezy, pohľady, 3D zobrazenie, ...). Režim zobrazenia full-screen v Mac prostredí robí z ArchiCADu SE "najprirodzenejšiu" BIM aplikáciu pre túto platformu.

Intuitívne "správanie" programu

SE 2016 automaticky rieši problém s nečitateľnými  reťazcami kót. Program rozmiestni texty ďalej od kótovacej čiary tak, aby boli čitateľné. SE 2016 vie priradiť k jednému objektu viac rozličných popisiek. Nový systém vodiacich čiar, pomocných prvkov a bodov výrazne zrýchľuje modelovanie. Tabuľky povrchových materiálov - nová kategória interaktívnych tabuliek, umožňuje vykázať celkovú tzv. Exponovanú plochu povrchových materiálov (vrátane ďalších vlastností ako sú farba alebo použitá vektorová výplň).

Vylepšenia práce s PDF

Pre zdieľanie PDF dokumentov využíva ArchiCAD SE 2016 prístup WYSIWYG - "what you see is what you get / čo je vidieť to dostanete" - resp. iba viditeľné vrstvy sú ukladané do PDF. Exportované PDF dokumenty so sebou nesú štruktúru vrstiev archicadovského projektu, pri prezeraní PDFka možno vrstvy vypínať.

Ďalšie vylepšenia IFC zdieľania projektu

SE 2016 umožňuje importovať IFC model presne tak, ako vyzerá v aplikácii, kde bol vytvorený. Objekty IFC Spaces sú vždy konvertované do editovateľných archicadovských Zón, pričom je zachovaná pôvodná geometria. Je možné preposovať materiály a štýly IFC modelu vybranými stavebnými a povrchovými materiálmi. IFC dáta možno prepojiť s parametrami GDL objektov. Ak má viac knižničných prvkov spoločný nejaký parameter, možno tento parameter mapovať v jedinom kroku na dáta IFC, čo značne zrýchľuje prácu s IFC dátami v IFC manažérovi. Detekcia kolízií teraz pracuje so všetkými načítanými IFC MEP prvkami, čo robí z ArchiCADu SE 2016 unikátny nástroj pre interdisciplinárnu BIM koordináciu.

Interaktívny 3D Painter

Nový Surface Painter umožňuje priamo v 3D zobrazení pomocou plávajúcej palety a kliknutia myši rýchlo a jednoducho meniť povrch (textúru) jednotlivých plôch modelu (konštrukčných prvkov aj GDL objektov - okná, dvere, nábytok). 3D Painter vie vyhľadávať materiály v atribútoch projektu i pripojenom katalógu, vyhľadávať objekty modelu podľa použitých materiálov alebo priamo otvoriť nastavenia vybraného povrchového materiálu.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk