GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD Star(T)Edition - ArchiCAD STAR (T) EDITION 2015

START EDITION 2015

ArchiCAD STAR (T) EDITION 2015 je neobyčajne výkonný 3D CAD / BIM (Building Information Modeling) systém, ktorý je ľahko naučiteľný a ktorý si môže dovoliť aj samostatný architekt / projektant či menšia projekčná kancelária. ArchiCAD SE je vhodným nástrojom aj pre stavebné firmy. ArchiCAD SE poskytuje najmodernejšiu technológiu za neuveriteľne nízku cenu. ArchiCAD SE 2015 má rovnaké jadro ako ArchiCAD 18.

Je založený na špičkovej technológii informačného modelu budovy prostredníctvom ArchiCAD 18. ArchiCAD STAR (T) Edition 2015 je šitý na mieru potrebám menších architektonických kancelárií. ArchiCAD SE 2015 obsahuje všetky potrebné nástroje na vytvorenie informačného modelu budovy, z ktorých je následne generovaná celá projektová dokumentácia budovy.

 

STAR (T) Edition 2015 predstavuje širokú škálu modelovania a zlepšenie produktivity so zameraním na najžiadanejšie priania zákazníka. ArchiCAD STAR (T) EDITION 2015 poskytuje plný výkon ArchiCADu 18, umožňuje upravovať a modifikovať model až do samotného konca projektu, podporuje tak kreativitu architektov počas celého projektovania.

Zvýšenie celkového výkonu je spojené so zlepšením výpočtovej rýchlosti. Projektanti tiež môžu profitovať z rozšírenia výmeny workflow, zlepšenia v zaobchádzaní s atribútmi prvkov.

Podpora formátu IFC zaisťuje rýchlejší priebeh spolupráce s profesistami. Podpora formátu BCF umožňuje aj vloženie komentovaného 3D pohľadu, ktorý je sprostredkovaný spolupracovníkom.

 

ArchiCAD STAR (T) EDITION - základné funkcie:

Výkonné nástroje pre modelovanie vrátane škrupiny a morfu, automatické prepojovanie konštrukcií na základe priorít materiálov a podpora GDL objektov (až do verzie 18)

Inteligentné konštrukčné prvky - elegantné riešenie krovov je príkladom práce s inteligentnými parametrickými prvkami. Automatické generovanie obložení, detailov či rozpisiek značne zrýchľuje prácu. Ďalším príkladom inteligentných konštrukčných prvkov sú väzníky. Pomocou rôznofarebných čiar sa nakreslí osová schéma väzníka v reze. Podľa nastavenia v dialógovom okne je vytvorená konštrukcia, ktorá je umiestnená v mieste rezu.

Úpravy v akomkoľvek okne, previazanosť dokumentov - všetky zobrazenia budovy sú previazané, jedná sa o jeden dátový súbor. V akomkoľvek zobrazení (pôdorys, rez, perspektíva, ...) je možné vykonávať zmeny a tieto zmeny sa automaticky prenesú do všetkých ostatných zobrazení, resp. výkresov. Vďaka OpenGL je možné pracovať s otexturovaným 3D modelom v reálnom čase.

Automatické generovanie výkresovej dokumentácie - technická dokumentácia je generovaná priamo z modelu. V závislosti na detailnosti jeho spracovanie je až 80% 2D dokumentácie vytvorené a skompletizovaný automaticky už počas jeho vytvárania. Do dokumentácie možno začleniť aj vizualizácie.

Prenesiteľnosť súborov - projekty ArchiCADu SE sú kompatibilné na všetkých dostupných platformách, možno ich prenášať aj v heterogénnom prostredí (napr. MacOS - Windows) bez ďalšej konverzie. ArchiCAD SE načítava aj exportuje súbory DWG, IFC, DWF, PDF, DXF, DGN, TIF, BMP, ... a umožňuje tak plynulú komunikáciu so špecialistami (či už "klasickú 2D" alebo BIM 3D).

Lokálne prostredie - ArchiCAD je využívaný v 102 krajinách sveta. Program je však vytvorený tak, aby ho šlo dôsledne upraviť podľa zvyklostí a štandardov konkrétneho štátu. To sa netýka len lokalizácie menu a dialógových okien programu, ale hlavne jeho funkcií. Príkladom je spôsob kótovania parapetu v českej verzii.

Firemné prostredie - ArchiCAD SE možno "personalizovať" formou vlastných šablón, užívateľských profilov a rôznych prednastavení. To nielen maximálne zefektívňuje vlastné projektovanie, ale aj ponúka možnosť pre vytvorenie "firemnej grafiky" výkresovej dokumentácie.

 

ArchiCAD STAR (T) Edition 2015 - nové funkcie

ArchiCAD 18 poskytuje najefektívnejšie možnosti, inteligentnú manipuláciu s atribútmi, modelovacie funkcie, otvorenú spoluprácu s podporou formátu BCF, celkové zlepšenie výkonu i ďalšiu radu sofistikovaných vylepšení 2D / 3D editácie - a mnoho ďalších - ArchiCAD STAR (T) Edition 2015 predstavuje ideálny nástroj širokej užívateľskej komunity. Kompletná sada funkcií STAR (T) Edition 2015 zahŕňa všetky potrebné funkcie od vypracovania počiatočného návrhu až po kompletnú projektovú dokumentáciu.

Pre získanie konkrétnych informácií o nových funkciách a podrobnostiach slúži Tabuľka.

Rozšírená spolupráca s formátmi PDF - ArchiCAD STAR (T) Edition 2015 ponúka jednoduchú spoluprácu na základe formátu PDF, založenú na báze výmeny údajov zavedením BIM. STAR (T) Edition 2015 umožňuje priamo exportovať dokumentáciu do PDF / A (archív) vo formáte PDF, a navyše podporuje PDF import a export. Tiež umožňuje pokročilú manipuláciu s vrstvami. Možnosti prevodu PDF atribútov umožňuje užívateľom doladiť zobrazenie (pero, prevod písma a atribúty) importovaných PDF súborov. Obsah 3D projektu môže byť zahrnutý aj do exportovaných súborov PDF.

Inteligentné modelovanie - Inteligentné spôsoby modelovania odzrkadľujú myslenie architekta. Kompozitné štruktúry možno ľahko pripojiť pomocou jediného príkazu. Vybrané prvky možno upravovať súčasne jedným ťahom s okamžitou vizuálnou spätnou väzbou. Inteligentné spôsoby modelovania poskytujú pohodlnú prácu tvorivého procesu architekta či projektanta.

Vylepšená podpora IFC - ArchiCAD Start Edition 2015 podporuje interaktívnu koordináciu s profesistami, projektantmi a prináša niekoľko IFC vylepšení vrátane odbornej správy a mapovania dát a špičkový export. ArchiCAD Start Edition 2015 podporuje medzinárodné IFC 2x3 štandardy (Definície 3D pohľadov): Koordinácia pohľadov (1.0 a 2.0, Geometria terénu). Podpora týchto noriem zlepšuje širokú škálu previazanosti pracovných postupov s projektantmi z iných odborov. SE2015 podporuje širokú škálu IFC dátových typov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk