GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD - ArchiCAD 20 - novinky verzie

ARCHICAD 20 - čerstvý vietor vo svete BIM


Spočiatku bol BIM vnímaný hlavne ako pomôcka pre 3D vizualizácie. Neskôr začal byť využívaný na automatické generovanie výkresovej dokumentácie. Potom sa stal nástrojom pre koordináciu prác vo fáze spracovania projektovej dokumentácie aj pri realizácii stavby. Tak sa postupne hodnota BIM presunula od 3D modelu k informáciám. ARCHICAD 20 kladie dôraz na to, aby informácie, ktoré sú do BIM projektu vložené, boli využité v maximálnej možnej miere.


 
Novinky verzie 20


I v BIM
BIM projekty obsahujú množstvo ne-geometrických informácií, ktoré sa do nich dostávajú z rôznych zdrojov alebo noriem (IFC, Cobi, LEED, GDL parametre) a to prostredníctvom spolupracovníkov, ktorí ani nemusia pracovať s CAD / BIM programom. Napriek tomu práve takéto informácie robia hodnotu BIM projektu a schopnosť programu pracovať s takými dátami je kľúčová. V ArchiCADe 19 museli byť vkladané do projektu prostredníctvom príslušných dialógových okien a neexistoval jednotný spôsob, ako tieto informácie ukladať a ďalej s nimi pracovať. Napríklad požiarna odolnosť musela byť priraďované individuálne objekt po objekte. ARCHICAD 20 zavádza sady vlastností, ktoré je možné vytvárať a spravovať cez "centrálny pult" (Správca vlastností) a možno ich použiť na akýchkoľvek vhodných miestach v Archicade štandardným spôsobom. Vlastnosti možno vytvárať priamo v ArchiCADe, alebo ich načítať prostredníctvom "chytrého" prepojenia s externými Excel databázami. Funkcia Import hodnôt vlastností prináša jednoduchý poloautomatický spôsob ako importovať excelovskú tabuľku do príslušných polí hodnôt vlastností Archicadu.

 

Vlastnosti možno využívať ako kritériá pre vyhľadávanie a výber prvkov / konštrukcií a ich vykazovanie. A vďaka novým grafickým štýlom možno vybrané objekty zvýrazniť v pôdoryse i 3D modely. Tento nový spôsob správy dát a možnosť vizualizovať objekty / konštrukcie na základe ich vlastností (napr. Konštrukcia spĺňajúca určitý stupeň požiarnej odolnosti) robí z ArchiCADu 20 výkonný nástroj pre koordináciu BIM projektov a súčasne tak umocňuje hodnotu BIM projektovania. Hodnotu tejto funkcionality navyšuje skutočnosť, že farebné rozlíšenie konštrukcií možno preniesť do IFC modelu.

 

Svieža tvár
ARCHICAD 20 vyladil grafiku používateľského rozhrania. Archicadovský nováčikovia ocenia moderný dizajn a intuitívnosť ovládania, skúsení grafiku Obľúbené nastavenia (ikony zobrazujúce v 2D aj 3D často používané materiály a konštrukcie verzia 20 automaticky aktualizuje, ich veľkosť možno nastaviť) a všetci ocenia vektorové ikony, garantujúce príjemnú a efektívnu prácu aj na monitoroch s veľkým rozlíšením. Interface je navrhnutý tak, aby čo najviac plochy obrazovky bolo pracovným priestorom, všetky "vizuálne šumy" boli odstránené.

 

Parametrická architektúra
Parametrické skriptovanie hrá čoraz dôležitejšiu úlohu. Vďaka novým technológiám je možné vytvárať stále tvarovo komplikovanejšie stavby. Skriptovanie možno použiť aj na úlohy ako napr. nájsť optimálnu veľkosť a množstvo budov na danom území s cieľom dodržať rôzne pravidlá (výška, vzdialenosť) pri maximálnej obytnej ploche, nájsť optimálny tvar a umiestnenie objektu na danom pozemku tak, aby osvetlená plocha fasády (hodiny/metre ) bola čo najväčšia, atď. Lídrom medzi programovými nástrojmi pre tieto úlohy je kombinácia Rhino - Grasshopper. Pre BIM parametrické navrhovanie sa Graphisoft rozhodol vytvoriť obojsmerné, v reálnom čase fungujúce, prepojenie Rhino - Grasshopper - ARCHICAD. ARCHICAD 20 podporuje túto väzbu na platformách Windows aj iOS a Grasshopper dokonca dokáže "siahnuť" na vnútorné parametre GDL objektov.

 

Vizualizácia
Finálna vizualizácia stojí na najnovšom renderovacom engine Cinerender (na báze Cinema 4D R16). Výsledkom vylepšení nastavenia materiálov je ešte realistickejšie zobrazenie povrchov. Celkovo je výpočet rýchlejší a tiene sú neuveriteľne realistické. V GDL pribudla definícia NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline), takže prepracované tvary modelov vytvorené v Rhine možno načítať do Archicadu pri zachovaní ich natívnych NURBS definícií. V 3D zobrazení je možné aktivovať dvojúběžníkovú perspektívu pri zachovaní východiskovej polohy kamery a jej zorného uhla.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk