GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD - ArchiCAD 19 - novinky verzie

ArchiCAD 19 – na rýchlosti záleží

ArchiCAD 19 je rýchlejší ako kedykoľvek predtým! Už nikdy žiadne čakanie pri načítavaní zobrazení! Výkon ArchiCADu, postavený na využití 64-bit systémov a multiprocesingu, dostal ďalší impulz, predikované výpočty na pozadí. ArchiCAD 19 ponúka bleskovú odozvu. Tento turbo upgrade robí z ArchiCADu neodškriepiteľného rýchlostného lídra medzi BIM aplikáciami.

 

Výpočty v pozadí

ArchiCAD 19 dokáže pracovať s aktuálne nevyužívanou výpočtovou kapacitou tak, že odhaduje budúce akcie a predpočítáva ich. Toto odhadovanie "čo sa bude diať" výrazne skracuje odozvy aplikácie, a to nezávisle na veľkosti projektu. Jedná sa o novú generáciu technológie. Pocit pri práci s ňou je úplne iný, než to, čo ponúkajú štandardné BIM aplikácie bez schopnosti predikovaných výpočtov na pozadí.

 

Plynulejšia a rýchlejšia navigácia v 3D

Lepšie využitie OpenGL prináša plynulú a bleskovo rýchlu navigáciu v 3D, a to aj v prípade extrémne veľkých modelov budov.

Interaktívny 3D Painter

Nový Surface Painter umožňuje priamo v 3D zobrazení pomocou plávajúcej palety a kliknutia myši rýchlo a jednoducho meniť povrch (textúru) jednotlivých plôch modelu.

 

Vylepšené pracovné prostredie

ArchiCAD 19 prináša významné zlepšenie užívateľského rozhrania na platforme Mac aj Windows. Úplne nové je usporiadanie otvorených okien do záložiek, ktoré umožňuje oveľa jednoduchšiu navigáciu medzi jednotlivými zobrazeniami BIM projektu. Režim zobrazenia full-screen v Mac prostredí robí z ArchiCADu "najprirodzenejšiu" BIM aplikáciu pre tento operačný systém.

Práca s mračnami bodov (Point Cloud)

ArchiCAD 19 prečíta najbežnejšie formáty mračien bodov. To umožňuje rýchle a bezchybné zapracovanie stavebných prieskumov nasnímaných 3D skenerom. Je jasné, že tento postup eliminuje chyby manuálneho spracovania a pritom je oveľa rýchlejší.

Vyladené BIM pracovné postupy

Menej nutných kliknutí zvyšuje rýchlosť práce aj dobrú náladu používateľa. "Devätnástka" prehlbuje automatizáciu spracovania dokumentácie i modelovanie. Kóty malých rozmerov či husté reťazce kót robia výkresy neprehľadné, čo bolo nutné riešiť manuálnym premiestnením textu kóty. Nová funkcia Šípka pre texty kót zjednodušuje nutné úpravy výkresov. Automaticky sa zapne, akonáhle projektant pohne textom kóty mimo vymedzenú oblasť. ArchiCAD 19 rovnako automaticky rieši problém s príliš "zahustenými" reťazcami kót. Program rozmiestni texty smerom od kótovacej čiary tak, aby boli čitateľné. Stále častejšou požiadavkou je možnosť priradiť k jednému objektu viac popisiek, napr. Vypísať skladbu konštrukcie, protipožiarne vlastnosti, ID a "devätnástka" toto vie. Program sa však sústredí aj na to, ako najrýchlejšie premeniť vízie a nápady do BIM modelu. Typické je, že predstavy architekta vychádzajú z mnohých geometrických väzieb (veľkosť, umiestnenie do okolia, ...), ktoré sa musia premietnuť do projektu. S pomocou nových vodiacich čiar, pomocných prvkov a bodov je tento proces oveľa rýchlejší. Navyše tieto pomôcky neslúžia len pre zvýšenie efektivity projektovania, ale významne skracujú čas potrebný pre zvládnutie ArchiCADu. Nový užívateľ, často niekto, kto ovláda 2D CAD, vďaka zrozumiteľnému interaktívnemu prostrediu ľahko prenikne do 3D.

Detailné a presné vykazovanie

Výkazy plôch sendvičových alebo profilových konštrukcií sú v niektorých prípadoch nedoceniteľnou pomôckou. Napríklad pri výpočte plochy vrstvy izolácie. Mnoho užívateľov potrebuje merať celkovú plochu konkrétnych povrchov, ako sú omietky, maľba, obklad či tapety. Tabuľky povrchových materiálov - nová kategória interaktívnych tabuliek, umožňuje vykázať celkovú exponovanú plochu povrchových materiálov (vrátane ďalších vlastností ako sú farba alebo použitá vektorová výplň). Termín "exponované plochy" označuje všetky plochy, ktoré by boli zasiahnuté virtuálne "farebnou bombou": plochy zakryté inými prvkami (zoznam "zakrývajúcich" prvkov možno ľubovoľne upraviť) nebudú do exponované plochy započítané, výsledkom je vďaka tomu úplne presný výkaz finálnych povrchových úprav (omietka, náter, tapeta, atď.).

Vylepšenie práce s PDF

Pre zdieľanie PDF dokumentov využíva ArchiCAD 19 prístup WYSIWYG - "what you see is what you get / čo vidíte, to dostanete" - resp. iba viditeľné vrstvy sú ukladané do PDF. To zaisťuje prehľadnú prácu s PDF dokumentmi, lebo už predchádzajúca verzia ArchiCADu s nimi vedela pracovať ako s "živými" dátami. (Exportované PDF dokumenty so sebou nesú štruktúru vrstiev archicadovského projektu, pri prezeraní PDFka možno vrstvy vypínať. Rovnakým spôsobom pracuje ArchiCAD s načítanými PDF súbormi. Okrem vypínania a zapínania vrstiev však dokáže PDFká rozobrať na "prvočinitele". Z PDF dokumentu možno vybrať len jeho časť, kótovať ho, upravovať jednotlivé čiarové prvky vrátane zmeny pera, typu čiary a ďalších atribútov. PDF.)

Jediný možný BIM je Open BIM

Graphisoft dlhodobo aktívne podporuje celosvetovú iniciatívu OPEN BIM. Je totiž jasné, že otvorený štandard pre zdieľanie informácií je pre BIM projektovanie zásadný. ArchiCAD 19 prehlbuje využitie IFC formátu. Program prináša dve novinky. Možnosť zobrazenia IFC vlastnosti objektu v aplikácii BIMx a sprístupnenie IFC parametrov prostredníctvom API rozhrania tak, aby akúkoľvek špeciálnu požiadavku na komunikáciu bolo možné vyriešiť. V oblasti IFC súčasne prebieha intenzívny vývoj, odhaľujúci rad problémov. S uvedením stavebných materiálov a prienikov konštrukcií na základe priorít stavebných materiálov je geometria navzájom napojených prvkov importovaného modelu automaticky upravená. V ArchiCADe má užívateľ možnosť túto automatickú funkciu vypnúť a presne zachovať geometriu modelu z programu, v ktorom bol vytvorený. Takýto model slúži pri prezeraní a kontrole modelu a automatické prieniky konštrukcií sa nevytvárajú. Možno prepísať materiály a štýly IFC modelu vybranými stavebnými materiálmi a povrchovými materiálmi. Súbory projektov sú čistejšie, atribúty IFC modelu nebudú zbytočne pridávané do projektu ArchiCADu. Príkaz "Aktualizovať IFC model" bol rozšírený o nové nastaviteľné funkcie. Ak má viac knižničných prvkov spoločný nejaký parameter, možno tento parameter mapovať v jedinom kroku na dáta IFC. Pri načítaní TZB prvkov rozozná ArchiCAD prvky s identickou geometriou. Výsledkom je menší počet geometrických prvkov (v prípade morfov) a menej objektov (v prípade knižničných prvkov). Práca s IFC (import / export) je rýchlejšia.

Ecosystem ArchiCADu založený na Open BIM spolupráci zahŕňa obojsmerné zdieľanie projektu s konštrukčnými a výpočtovými programami Scia, Tekla, Revit Structure, AxisVM, Nemetschek Allplan Engineering a Bentley Systems, resp. s programami DDS-CAD, Revit MEP a AutoCAD MEP pre navrhovanie technického zariadenia budov.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk