GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - Novinky - Aktivácia licenčného kľúča

Licenčný kľúč je možné aktivovať pomocou programu License Manager Tool. Starý postup aktivácie kľúča pripojením sa na web-stránku upgrade.graphisoft.com sa už nepoužíva. 

Postup pri aktivácii a upgrade hardverového kľúča ArchiCADu: 

1. Musíte mať na Vašom počítači nainštalovaný ArchiCAD.

2. Stiahnite si program na stránke:

pre PC:  http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/INT/pc.html

pre MAC: http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/INT/mac.html

3. Vytiahnite hardvérový licenčný kľúč.

4. Spustite inštaláciu stiahnutého programu (License_Manager_Tool-18-INT-4802) a nainštalujte ho.

5. Pripojte hardvérový licenčný kľúč.

6. Zapnite program License Manager Tool a postupujte podľa inštrukcií. 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk