GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - Novinky - Solibri Model Checker

Solibri Model Checker je program, ktorý slúži na kontrolu a opravu BIM modelov. Program skombinuje niekoľko BIM modelov z rôznych stavebných profesií, skoordinuje a premiestni modely s rôznymi súradnicovými systémami.  Užívateľ si sám nastaví vlastné pravidlá na kontrolu modelu a Solibri zvýrazní potenciálne problémy v návrhu, detekuje konštrukčné nedostatky a chýbajúce prvky, skontroluje únikové cesty z budovy a iné.

Solibri podporuje formát IFC, IFCzip a DWG. Z ArchiCADu je možné uploadovať BIM model priamo, zároveň ArchiCAD podporuje automatickú alebo manuálnu aktualizáciu modelu.

Solibri model checker pomáha šetriť čas tým, že plány je možné skontrolovať predtým, ako sú dodané investorovi / stavebnému úradu / stavebnej firme. Chyby opravené v tejto fáze znamenajú úsporu času stráveného riešením komplikovaných problémov a zmien v čase výstavby. Ponúka tak vyššiu spokojnosť investora. Každá ďalšia oprava tak nemusí byť mnohonásobne zapracovávaná do dokumentácie po jej odovzdaní. Projekčná kancelária nemusí mrhať časom neustálym vracaním sa k starým projektom.

Solibri model checker umožňuje šetriť náklady. Projekty sú spracované tak, aby korešpondovali s reálnym spôsobom výstavby a vďaka zdieľaniu informácií zo Solibri Model Chceckeru je jednoduché objednať správne množstvo materiálu atď..

Vyskúšajte si trial verziu Solibri Model Checker tu.

Solibri Model Viewer je bezplatná aplikácia pre všetkých stavebníkov, ktorá dokáže otvoriť IFC, IFCzip a formáty Solibri Model Checker. Prináša kompletné informácie z BIM modelu – každý prvok má svoju vrstvu, autora, výšku, plochu atď. Nastavením viditeľnosti vrstiev je možné prezrieť si akýkoľvek BIM model do najmenších detailov.  Tento softvér je spoľahlivý, ľahko ovládateľný a je kompatibilný s Mac aj PC platformami. Prináša výhody BIM pre každého, kto ho potrebuje. 

Bezplatný Solibri Model Viewer si môžete stiahnuť tu.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk