GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - Novinky - Prepojenie Rhino – Grasshopper – ArchiCAD

Rhino-Grasshopper-ARCHICAD connection je viac ako len balík podpory spolupráce vyvinutý Graphisoftom. Vyplnila sa medzera v navrhovaní medzi prvým ideovým nápadom a informačným modelom budovy. Ponúka nástroj pre hladký transfer dvojsmernej geometrie rovnako ako aj prepis základných geometrických foriem na kompletné BIM objekty, pri zachovaní možnosti parametrickej editácie. 

Dvojica doplnkov na import a export umožňuje čítať natívny formát Rhina (.3dm) priamo v ArchiCADe. S ich pomocou môžu užívatelia vytvoriť „referenčný model“ vo formáte 3dm, s ktorým budú pracovať v oboch programoch.

Doplnok Rhino Export umožňuje efektívne preniesť geometriu modelu vytvoreného v ArchiCADe do Rhina. Užívateľ si môže vybrať medzi rôznymi štandardnými metódami reprezentácie modelu tak, aby zodpovedala účelu transferu tohoto modelu.

Doplnok Rhino Import umožňuje prenos modelu vytvoreného v Rhine do ArchiCADu. Importovaný model bude vystupovať ako GDL objekt so zachovanou logickou štruktúrou originálneho Rhino-modelu. 

Tento nástroj konvertuje akýkoľvek dizajn z Rhina/Grasshoppera priamo na BIM konštrukčné prvky v rozhraní Grasshopperu. Možnosť algoritmickej editácie ostáva zachovaná.

Prepojenie pracuje v reálnom čase, vizuálne algoritmické funkcie úpravy prvkov, ktoré poznáte z Grasshopperu sú aplikované priamo na preddefinované konštrukcie, 2D a 3D geometrické prvky ArchiCADu.

Vzhľadom na toto dynamické prepojenie základných geometrických telies alebo BIM komponentov pochádzajúcich z jedného z troch pracovných prostredí (Rhino, Grasshopper, ArchiCAD), môžu byť dáta uložené alebo referencované v tvare algoritmického skriptu.

 

PREZRITE SI VIDEO

 

Dvojica doplnkov spolupracuje na dynamickom prepojení Rhina, Grasshoppera a ArchiCADu. Spojenie zabezpečuje užívateľom jedinečné pracovné možnosti bez ohľadu na aktuálnu fázu navrhovania, pričom môže využívať výhody každej aplikácie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk