GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - Novinky - Dynamické prepojenie ArchiCADu s Rhinom a Grasshopperom

Rhino-Grasshopper-ARCHICAD connection je viac ako len balík podpory spolupráce vyvinutý Graphisoftom. Vyplnila sa medzera v navrhovaní medzi prvým ideovým nápadom a informačným modelom budovy. Ponúka nástroj pre hladký transfer dvojsmernej geometrie rovnako ako aj prepis základných geometrických foriem na kompletné BIM objekty, pri zachovaní možnosti parametrickej editácie. 

Pozrite si Video TU

Dvojica doplnkov spolupracuje na dynamickom prepojení Rhina, Grasshoppera a ArchiCADu. Spojenie zabezpečuje užívateľom jedinečné pracovné možnosti bez ohľadu na aktuálnu fázu navrhovania, pričom môže využívať výhody každej aplikácie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.

Dvojica doplnkov na import a export umožňuje čítať natívny formát Rhina (.3dm) priamo v ArchiCADe. S ich pomocou môžu užívatelia vytvoriť „referenčný model“ vo formáte 3dm, s ktorým budú pracovať v oboch programoch.

Doplnok Rhino Export umožňuje efektívne preniesť geometriu modelu vytvoreného v ArchiCADe do Rhina. Užívateľ si môže vybrať medzi rôznymi štandardnými metódami reprezentácie modelu tak, aby zodpovedala účelu transferu tohoto modelu.

Doplnok Rhino Import umožňuje prenos modelu vytvoreného v Rhine do ArchiCADu. Importovaný model bude vystupovať ako GDL objekt so zachovanou logickou štruktúrou originálneho Rhino-modelu. 

Tento nástroj konvertuje akýkoľvek dizajn z Rhina/Grasshoppera priamo na BIM konštrukčné prvky v rozhraní Grasshopperu. Možnosť algoritmickej editácie ostáva zachovaná.

Prepojenie pracuje v reálnom čase, vizuálne algoritmické funkcie úpravy prvkov, ktoré poznáte z Grasshopperu sú aplikované priamo na preddefinované konštrukcie, 2D a 3D geometrické prvky ArchiCADu.

Vzhľadom na toto dynamické prepojenie základných geometrických telies alebo BIM komponentov pochádzajúcich z jedného z troch pracovných prostredí (Rhino, Grasshopper, ArchiCAD), môžu byť dáta uložené alebo referencované v tvare algoritmického skriptu.

V prípade, že chcete vyskúšať beta verziu týchto doplnkov, registrujte sa a stiahnite si ich TU.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk