GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - Servisná zmluva Archi+ - Podporujeme Vás pri Vašej každodennej práci

ARCHI+ CAD EXPERTservisná zmluva programu ArchiCAD slúži na maximálne zabezpečenie návratnosti investícií do produktov firmy Graphisoft. Zmluva zabezpečuje automatickú údržbu a aktualizáciu programu ArchiCAD (UPGRADE) a špeciálne servisné podmienky.

 

Automatická údržba a aktualizácie programu ArchiCAD obsahujú:

 

- novú verziu programu ArchiCAD - UPGRADE. Graphisoft poskytuje novú verziu programu spravidla jedenkrát do roka

- aktualizáciu programu (PATCH) - niekoľkokrát do roka bez ďalších poplatkov

Servisná zmluva okrem iného obsahuje:

- poistenie hardwarového kľúča pre prípad poškodenia alebo krádeže

- úvodné školenie pri zakúpení licencie

- bezplatné školenie pri prechode na novú verziu (upgrade) programu

- konzultácie, technická podpora (telefón, E-mail) počas normálnej pracovnej doby (8:00 - 17:00)

- 30% zľava z cenníkových cien na školenia

- 30% zľava z cenníkových cien na servisné služby

- firemný audit - produktivita práce, pracovné postupy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  s viazanosťou na obdobie jedného roka. Zmluva musí obsahovať všetky licencie ArchiCADu, ktoré užívateľ vlastní.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk