GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

ArchiCAD - ArchiCAD - ArchiCAD 18 - novinky verzie

ArchiCAD 18 ponúka efektívnejšie pracovné postupy, necháva architektov pracovat´ tak, aby neboli rušení pri ich kreatívnych návrhoch. ArchiCAD 18 prináša inovácie do práce BIM navrhovania a robí ho ešte plynulejším. Od samého začiatku bol ArchiCAD vyvinutý špeciálne pre riešenie potrieb architekta, aby mu zabezpečil možnosť tvorby fantastického dizajnu bez kompromisov v oblasti technologických potrieb. Inovatívne riešenie BIM v ArchiCADe od GRAPHISOFTu pomáha získať viacej zákaziek, zatiaľ čo projektant sa môže sústrediť na svoje silné stránky – na vytváranie  inovatívnych nápadov.

 

Rendrovanie na svetovej úrovni

Novinkou je CINEMA 4D rendrovací engine vyvinutý spoločnosťou MAXON. Funkcie fotorealistického zobrazovania boli doteraz k dispozícii len s profesionálnymi vizualizačnými aplikáciami. Teraz sú k dispozícii priamo v najlepšom BIM nástroji.

Integrácia profesionálneho rendrovacieho enginu CineRender CINEMA 4D do ArchiCADu 18 prináša kvalitné, fotorealistické rendrovanie vizualizácií širokému okruhu projektantov. Funkcie tlačidla „photo-shot“, rozsiahle katalógy materiálov, CINEMA 4D prepojenie, okamžitý náhľad a backround podpora procesora - vďaka tomu je proces vykresľovania plynulý a nepretržitý.

 

Vylepšená podpora PDF

ArchiCAD ponúka plynulý pracovný postup založený na PDF a zlepšenie výmeny dát medzi pdf formátmi. A to vďaka zavedeniu BIM inteligencie a hierarchie dát do pdf formátov od Adobe. Formát archívu PDF-A, nastaviteľné vlastnosti konverzie, pokročilá manipulácia s vrstvami a kreslenie prvkov urobili z pdf-ka formát skutočnej dátovej spolupráce.

 

Správa revízií

ArchiCAD 18 ponúka nové, plne integrované riešenie manažmentu revízií a zmien. Zmeny modelu a dokumentácie budovy sú automaticky sledované a riadené počas celého priebehu projektovania.

Dynamická povaha navrhovania projektov vyžaduje možnosť paralelného priebehu procesov, plynulé pracovné postupy a prísnu, ale prehľadnú kontrolu. S ArchiCADom je možné dosiahnuť všetko toto s istotou, že dokumentácia bude synchronizovaná a že ten správny typ dokumentu je okamžite k dispozícii, aby jasne zobrazil architektove nápady. S ArchiCADom má architekt plnú kontrolu nad projektovaním, zatiaľ čo investor dostáva najvyššiu kvalitu dizajnu. Riadenie spolupráce vo veľkom tíme je jednou z najnáročnejších úloh generálneho projektanta. Integrovaná funkcia ArchiCADu – správa revízií automaticky sleduje zmeny v dokumentácii a modely, takže neskoršie otázky ohľadom zodpovednosti už nebudú problémom. Správa revízií je integrovaná do celého procesu tvorby BIM modelu, poskytuje riešenia pre 2D, 3D a ľubovoľné hybridné pracovné postupy. Technológia BIM Server od GRAPHISOFTu poskytuje bezkonkurenčný súbor pre riadenie práce a zálohovanie pre lídra projektu a CAD/BIM manažéra.

 

Formát BIM spolupráce

ArchiCAD 18 pokračuje vo vývoji niekoľkých vylepšení súvisiacich s IFC, vrátane odborného manažmentu správy i mapovania dát a vysoko kvalitným certifikovaným procesom exportu. Navyše, pre podporu vysoko iteračnej koordinácie inžinierov s konzultantmi, ArchiCAD 18 prináša plnú podporu BCF. BIM Collaboration Format (BCF) je otvorený formát súborov, ktorý umožňuje pridávanie textových komentárov a screenshotov ako najvyššiu vrstvu IFC modelu. Zlepšuje tak komunikáciu a koordináciu medzi zúčastnenými stranami. ArchiCAD 18 natívne integruje BCF informácie do BIM modelu vo forme ArchiCAD Mark-Up entries. Vo výsledku, ArchiCAD pripája hlavné aplikácie BIM (vrátane štrukturálneho TZB softvéru a nástroja model checker, ktorý slúži na kontrolu modelu), ktoré podporujú formát BFC.

 

 

Výhody ArchiCADu, ktoré poznáte zo starších verzií

BIM

Pri práci v ArchiCADe objavíte potešenie a výhody projektovania v 3D architektonickom prostredí s mimoriadnou slobodou v navrhovaní. Na základe podrobnej znalosti architektonických procesov simuluje BIM (Building Information Model) v ArchiCADe skutočný priebeh výstavby budovy. Od územného plánovania po zložité detaily, od architektonických štúdií po komplexný realizačný projekt – špecializované nástroje ArchiCADu sú vždy použiteľné a jednoducho ovládateľné, čo zaisťuje absolútnu slobodu v navrhovaní.  ArchiCAD vytvára 3D informačný model budovy – celá potrebná dokumentácia  a obrázky sú generované automaticky. Projekt ožíva a vyvíja sa na obrazovke počítača súčasne s autorovými myšlienkami, čo umožňuje projektantovi  sústrediť sa na tvorbu a inšpiratívne návrhy.  Tvorba informačného modelu budovy je prirodzený a intuitívny proces, je inšpirujúca a príjemná. Vďaka zrozumiteľným 3D výstupom aj klienti skutočne ocenia kvalitný dizajn.

Systém práce v ArchiCADe poskytuje viac kontroly nad navrhovaním a umožňuje vykonávať zmeny kedykoľvek, pri zachovaní presnosti dokumentácie. Priamo z databázy dát 3D modelu je možné extrahovať všetky informácie potrebné ku kompletizácii pôdorysov, rezov a pohľadov, detailov, výkazov výmer, tabuliek okien/dverí/povrchov, rendrov, animácií a 3D dokumentov.

Dizajn

ArchiCAD umožňuje architektom oslobodiť svoje tvorivé nápady bez obmedzenia kvality a precíznosti dokumentácie. S ArchiCADom môžete ľubovoľne modelovať a tvarovať, jednoducho vytvárať formy aké chcete  a meniť zložité  komplexné prvky v najvyhovujúcejšom pohľade. Komplexná sada nástrojov podporuje kreatívny proces v kontexte projektu. ArchiCAD rozširuje svoje možnosti priameho modelovania v natívnom prostredí o kompletné BIM pracovné prostredie s automatickým spájaním konštrukcií na základe priorít, vylepšeným nástrojom MORPH a  inteligentnými stavebnými materiálmi.  Integrácia Cloudu pomáha užívateľom vytvoriť a nájsť  vlastné objekty a komponenty, ktoré potrebujú na kompletizáciu ich BIM modelov. GRAPHISOFT taktiež pokračuje v unikátnych „eko” inováciách, ponúka najlepšie pracovné postupy a integrované BIM nástroje na vytváranie trvalo udržateľného dizajnu.

Dokumentácia

S ArchiCADom vytvárate 3D informačný model budovy – celá potrebná dokumentácia a obrázky sú generované automaticky. Spájanie konštrukcií na základe priorít a inteligentné stavebné materiály zaisťujú správne grafické zobrazenie prvkov a materiálov v rezoch. ArchiCAD ponúka natívne BIM pracovné postupy dizajnovania a dokumentácie pre spoločné projekty renovácie a rekonštrukcie.  Do ArchiCADu 18 je vstavaný rendrovací engine svetovej triedy CINEMA 4D a možnosti publikovania hypermodelu cez BIMx. 

Spolupráca

Skutočný potenciál BIM sa prejaví prostredníctvom tímovej spolupráce s niekoľkými prispievateľmi pracujúcimi na jednom informačnom modeli budovy. ArchiCAD s plne integrovaným BIMcloud® od GRAPHISOFTU, ponúka prvú komerčnú možnosť BIM spolupráce v reálnom čase bez ohľadu na veľkosť projektu, na umiestnenie a štruktúru spolupracujúceho tímu. GRAPHISOFT Server so špičkovou technológiou spoločnosti Delta Server dramaticky znižuje prevádzkové zaťaženie siete a umožňuje tak členom tímu pracovať na jednom BIM modeli v reálnom čase. Bezpečné zálohovanie dát a miestna záloha projektu zaisťuje, že v žiadnom prípade neprídete o svoje dáta. Režim „sólo” umožňuje zvýšenú flexibilitu, zatiaľ čo možnosť   TravelPack™ umožňuje zobrať si Teamwork-projekt kdekoľvek s možnosťou prístupu na BIM Server z ľubovoľného vzdialeného počítača. Technológia teamworku umožňuje členom tímu pracovať simultánne na rôznych aspektoch toho istého projektu, zatiaľ čo sú projektové dáta bezpečne zálohované a každý člen tímu updatuje projekt o svoj príspevok.

Open BIM

BIM a OPEN BIM prinášajú bezkonkurenčnú úroveň koordinácie medzi rozličnými pohľadmi 3D modelu a medzi BIM modelmi z rôznych profesií navzájom. Podpora viacerých medzinárodných IFC štandardov zaisťuje, že riešenie IFC z ArchiCADu môže byť využívané globálne.

Sledovanie aktuálnosti modelu kvôli najlepšej koordinácii pracovného postupu s profesistami umožňuje architektom porovnať verziu IFC modelu a importovať iba rozdielne časti modelu. Vďaka nástroju "publikácia", môže byť IFC model s prispôsobeným obsahom exportovaný jediným kliknutím rôznym profesiám ( napr. nosná konštrukcia pre statika, celý model pre zdravotechnika). Inteligentný DXF/DWG prevodník dát podporuje konverziu so spolupracovníkmi pracujúcimi v týchto formátoch. Kombinácia týchto komplexných schopností robí z ArchiCADu extrémne efektívny nástroj.

Výkon

Kvôli zvýšeniu výkonu pri veľkých zložitých projektoch a ďalšiemu zvýšeniu produktivity obsahuje ArchiCAD podporu background processing optimalizovanú pre viacjadrové procesory. Vylepšený výkon centrálnej grafickej jednotky robí 3D navigáciu v OpenGDL móde ešte plynulejšou aj pri extrémne rozsiahlych a komplexných modeloch. ArchiCAD a BIM Server spolu poskytujú plnú 64-bitovú podporu na operačnom systéme Windows aj Macintosh.

Energetické hodnotenie

V dnešnej dobe je udržateľnosť a ekologickosť faktorom určujúcim kvalitu návrhu stavby. Vstavaná vylepšená funkcia energetického hodnotenia v ArchiCADe 18 podporuje viacero tepelných zón a umožňuje tak architektom vykonávať spoľahlivé dynamické energetické hodnotenia s standard-compliant technology.

GRAPHISOFT BIMx

S produktami od GRAPHISOFTu – ArchiCADom, BIMx a jeho cloudovou službou zdieľania modelu môžu architekti a dizajnéri skúmať, komunikovať a zdieľať projekty a návrhy ako nikdy predtým.

 

ArchiCAD 18 Systémové požiadavky

Operačný systém:

Microsoft® Windows® 7, 8 a 8.1 (64 bitová verzia).
Java 1.7.0 alebo novší  (automaticky inštalovaný, ak sa nevyskytuje).

Mac® OS X 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks.

CPU: požadovaný je 64-bitový dvojjadrový procesor. Na plné využitie funkčných schopností ArchiCADu je odporúčaný procesor so 4-8 (alebo viac) jadrami.

RAM: požadovaná je 4 GB RAM. 8 GB alebo viac je odporúčaná pre komplexné modely a 16 GB a viac je odporúčaná pre komplexné detailné modely.

Pevný disk: Pre plnú inštaláciu ArchiCADu je požadovaných  5 GB voľnej kapacity na pevnom disku. Ďalších 10 GB voľnej kapacity na pevnom disku na jeden projekt potrebný na prácu s komplexnými modelmi a 3D vizualizácie.

Displej: Vyžadované je rozlíšenie 1024 x 768. Odporúčané je 1440x900 a vyššie.

Grafická karta: Grafická karta kompatibilná s Open GL, vlastná grafická pamäť minimálne 512 MB, odporúčaná je 1024 MB a viac. Tu nájdete zoznam odporúčaných grafických kariet: http://www.graphisoft.com/videocards

Dodatočné hardvérové periférne zariadenia: s ArchiCADom je možné používať všetky významné značky plotrov, tlačiarní, digitizérov.

 

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk