GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

OrthoGraph - OrthoGraph Manuál - Nástroje "Survey"

In-app tutorial

Stlačením ikony "?" sa zobrazí deväť-stranový manuál s najdôležitejšími funkciami softvéru.

 

Move Room   (VIDEO)

Nástrojom "Presunúť miestnosť" pohybujete a otáčate miestnosť so všetkým, čo obsahuje. Potiahnutím miestnosť posuniete, pohybom dvoma prstami ju otočíte.

 

Match Openings   (VIDEO)

Po zameraní jednotlivých miestností je nutné vzájomne spojiť susediace priestory prostredníctvom dverí alebo okien, ktoré majú spoločné. 

 

Match Walls   (VIDEO)

Jednotlivo zamerané miestnosti, ktoré majú spoločnú susediacu stenu spojíte príkazom "spojiť steny". 

Unmatch Walls   (VIDEO)

Príkaz "odpojiť steny" zruší spojenie susediacich stien.

 

Upload through Dropbox or Box   (VIDEO)

Nástroj "Načítať na Dropbox alebo Box" umožňuje načítanie zamerania na PC alebo Mac pomocou cloudových služieb ako napr. Box alebo Dropbox.

 

Send by email   (VIDEO)

Nástroj "Poslať emailom" umožňuje zaslanie zamerania na PC alebo Mac na email.

 

Delete Measures   (VIDEO)

Nástroj "Vymazať rozmer" umožňuje vytvorenie nezameraného bodu - stlačením a potiahnutím vymažete všetky zadané vzdialenosti súvisiace s daným bodom.

 

Connect a Laser Distance Meter via Bluetooth   (VIDEO)

Nástroj "Pripojiť digitálny laserový diaľkomer cez Bluetooth" vyhľadá a prepojí meracie zariadenie s iPadom.
OrthoGraph natívne podporuje tieto digitálne diaľkomery s Bluetooth funkciou: Leica Disto E7500i/D510 , Leica Disto D810 a Bosch GLM 100 C.

 

Active Function

Ikona zobrazuje aktívnu funkciu. Poskytuje vizuálnu informáciu o tom, ktorá funkcia je aktívna.

 

Undo   (VIDEO)

Nástroj "späť" ruší predchádzajúcu operáciu vykonanú v OrthoGraphe. 

 

Redo   (VIDEO)

V prípade zrušenia viacerých operácií nástrojom "späť", sa vykonané operácie vrátia príkazom "vpred".

 

Fit to Screen   (VIDEO)

Tento nástroj zobrazí aktuálne upravovanú miestnosť na šírku obrazovky použitím dvojitého kliku. 

 

Pan   (VIDEO)

Nástroj na posúvanie a zoomovanie pohľadu. Aktivuje sa dvoma prstami.

 

Properties   (VIDEO)  a  (VIDEO)

Označením akéhokoľvek prvku po aktivácii tohto nástroja sa zobrazia vlastnosti vybraného prvku.
Väčšine elementov je možné priradiť vlastnosti ako: rozmerové parametre, fotografie. 

 

Measure   (VIDEO)  a  (VIDEO)

Meranie vzdialeností medzi rohmi a ďalšími referenčnými rohmi je jednou z najdôležitejších funkcií OrthoGraphu. Zadávanie vzdialeností je buď manuálne alebo automaticky preberané z digitálne diaľkomera cez Bluetooth

 

3D View   (VIDEO)

OrthoGraf umožňuje prezetovanie pôdorysu v 3D perspektíve. Aj v tomto móde sú aktívne niektoré nástroje - vlastnosti prvkov, screenshoty, atď.

 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk