GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

OrthoGraph - OrthoGraph Manuál

Nástroje "View"

Dátum: 02.16.2014

Prehľad funkcií a použitia nástrojov iPad aplikácie OrthoGraph Architect 3D.

Záložka "View" umožňuje meniť zobrazovanie / skrytie jednotlivých kategórií prvkov a konštrukcií.

viac ...

Nástroje "Drawing"

Dátum: 03.10.2015

Prehľad funkcií a použitia nástrojov iPad aplikácie OrthoGraph Architect 3D.

Záložka "Drawing" ponúka nástroje na rýchle zameranie pôdorysu miestnosti.

viac ...

Nástroje "Elements"

Dátum: 03.09.2015

Prehľad funkcií a použitia nástrojov iPad aplikácie OrthoGraph Architect 3D.

Záložka "Elements" ponúka prvky ako napr. okná, dvere, poznámky a zariadenie interiéru.

viac ...

Nástroje "Survey"

Dátum: 03.08.2015

Prehľad funkcií a použitia nástrojov iPad aplikácie OrthoGraph Architect 3D.

Záložka "Survey" obsahuje nástroje na spájanie už zameraných miestností a tvorbu komplexných pôdorysov a tiež nástroje na publikovanie.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk