GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

OrthoGraph - OrthoGraph Architect 3D - Export

Po ukončení zamerania nehnuteľnosti s OrthoGraphom 3D existuje viacero možností exportu tak, aby ste namerané dáta využili pri ďalšom projektovaní čo najefektívnejšie. Natívny formát aplikácie Orthograph je SRVD.

OrthoGraph ponúka štyri  spôsoby exportu dát z prieskumu stavby do CAD softvérov:

 

1.  Uloženie do formátu DXF a následné odoslanie z iPadu cez mail alebo Dropbox.

2.  Uloženie do formátu IFC a následné odoslanie z iPadu cez mail alebo Dropbox.

3.  Export do SketchUp-u pomocou OrthoGraph Google SketchUp Converter

4.  Vytvorenie BIM modelu použitím modulu ArchiCAD Import pre pokračovanie práce v ArchiCADe.

 

1. Natívny formát exportu DXF

OrthoGraph Architect 3D vytvára formát DXF priamo v iPade. Súbory DXF môžu byť následne zaslané emailom alebo nahrané na DropBox. Tieto 2D pôdorysy obsahujú všetky steny, dvere, okná a objekty. Tiež sú zachované namerané vzdialenosti. Každá miestnosť, či dĺžka môže byť exportovaná v samostatných vrstvách, ktoré zjednodušujú projektovanie v AutoCADe, či iných programoch, ktoré dokážu čítať formát DXF.

 

2. Natívny formát exportu IFC           

Projekt OrthoGraph Architect 3Dmôže byť uložený do formátu IFC priamo v iPade. IFC (Foundation Classes) je formát určený na zlepšenie spolupráce medzi BIM softvérmi. Poskytuje riešenia pre interoperabilitu medzi rôznymi softvérovými aplikáciami. Použitie IFC minimalizuje stratu informácií pri prenose súborov. IFC formát z OrthoGraphu obsahuje logickú štruktúru budovy so všetkými vlastnosťami, stenami, oknami, dverami, kótami. 

 

3. OrthoGraph ™ Google SketchUp Converter

OrthoGraph ™ Google SketchUp Converter je špecializovaná aplikácia na prevod dát z OrtoGraphu do formátu .skp, s ktorým pracuje Google SketchUp. Po inštalácii prevodníka OrthoGraph Google SketchUp Converter bude aplikácia pridaná do ponuky Windows Start menu v skupine programov OrthoGraph. Po zapnutí programu vyberiete zdrojový súbor („ .srvd“ ) a cieľový formát konverzie („ .skp“).

 

4. OrthoGraph™ ArchiCAD Import Module

OrthoGraph™ ArchiCAD Import Module je špecializováný nástroj na konverziu zamerania z OrthoGraphu do ArchiCADu. OrthoGraph ArchiCAD Import Module je stiahnuteľný v dvoch verziách – pre Mac aj Windows.

Zameranie a prieskum vytvorený v OrthoGraphe môže byť jednoducho importovaný do ArchiCADu. Po inštalácii doplnku OrthoGraph™ ArchiCAD Import Module a funkcionalita Vášho ArchiCADu bude automaticky rozšírená o možnosť otvoriť súbor OrthoGraph Architect s príponou „.srvd“.

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk