GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

OrthoGraph - OrthoGraph Architect 3D - OrthoGraph Architect 3D

Spoločnosť OrthoGraph bola založená v Maďarsku v roku 2004. Jej hlavnou činnosťou je vývoj mobilných aplikácií na zaznamenánie a prenos dát pri meraní nehnuteľností. Kontinuálnou spoluprácou s odborníkmi zo stavebného priemyslu je zabezpečená kvalita a profesionalita dodávaných riešení. Ortograph Architect 3D je iPad aplikácia na jednoduché zameranie súčasného stavu nehnuteľnosti a následný export do BIM softvérov.

OrthoGraph Architect 3D je iPad aplikácia na zameriavanie a prieskum stavby. Využíva všetky výhody dostatočne veľkého multi-touch displeja iPadu, ktorý má zároveň optimálny výkon na prácu v teréne. OrthoGraph prináša zefektívnenie práce tímov geodetov pri zameriavaní rozsiahlych budov, ale aj dizajnérom, či tesárom pri zariaďovaní malých miestností.

OrthoGraph priniesol celú škálu inovatývnych riešení, ktoré zefektívňujú prácu v teréne pri pasportizácii stavieb:

  • Rozoznávanie skíc

Jednoduché a prirodzené inteligentné čítanie skíc na zameriavanie a tvorbu pôdorysov. Kreslite ako perom na papier a softvér okamžite rozozná čiary a konvertuje ich na steny. Pripojte ďalšie miestnosti a jednoduchým pohybom vytvoríte celý pôdorys.

  • Meranie

Jednoduché zameranie stien, uhlopriečok, okien, dverí a ostatných objektov. Proces merania môže byť ešte rýchlejší s laserovými diaľkomermi Bosh a Leica, ktoré využívajú Bluetooth spojenie na automatický transfer dát.

  • Inteligentná aktualizácia merania

Softvér sa snaží zachovať naškicované uhly dokiaľ je to možné. Ortograph vždy reflektuje nameranú vzdialenosť okamžite po tom, ako je určený jej smer.

  • Export

Po ukončení práce sa zameranie dá exportovať do viacerých formátov, ako IFC, DXF, JPG a ďalej ho použiť v BIM programoch, ako je ArchiCAD alebo Solibri Model viewer. OrthoGraph prináša aj možnosť exportu do „PDF prehľadu miestností“, ktorý obsahuje miestnosti s ich zameraním a rozmermi, objektmi a prípadne i perspektívnymi pohľadmi.

  • 3D model

Aplikácia narába so všetkými prvkami komplexného 3D modelu. To znamená, že model nie je len skvelým nástrojom na prezentáciu, ale obsahuje aj všetky dáta týkajúce sa stien, objektov a otvorov.

  • BIM štruktúra

OrthoGraph spracúva niekoľko BIM vlastností, ako je komplexné hierarchické usporiadanie konštrukcií, smer otvárania dverí a okien, 46 inteligentných objektov a ich vlastnosťami. Steny majú okrem geometrických charakteristík aj vlastnosti, ako sú farba, priložená textúra a obrázok atď.

  • Cloud Storage

V neposlednom rade OrthoGraph využíva cloudovské riešenie tímovej spolupráce, ktoré umožňuje prácu viacerých ľudí na jednom pôdoryse. 

Späť na články

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk