GRAPHISOFT    ABVENT     ORTHOGRAPH     BIMPROJECT     ARCHIFORUM     BIM ASOCIÁCIA SK

OrthoGraph - OrthoGraph Architect 3D

OrthoGraph Architect 3D

Dátum: 03.09.2015

OrthoGraph Architect 3D je iPad aplikácia na zameriavanie a prieskum stavby. Využíva všetky výhody dostatočne veľkého multi-touch displeja iPadu, ktorý má zároveň optimálny výkon na prácu v teréne. OrthoGraph prináša zefektívnenie práce tímov geodetov pri zameriavaní rozsiahlych budov, ale aj dizajnérom, či tesárom pri zariaďovaní malých miestností.

viac ...

Export

Dátum: 03.02.2015

Po ukončení zamerania nehnuteľnosti s OrthoGraphom 3D existuje viacero možností exportu tak, aby ste namerané dáta využili pri ďalšom projektovaní čo najefektívnejšie. Natívny formát aplikácie Orthograph je SRVD.

viac ...

Copyright © 2017 CAD EXPERT s.r.o. All rights reserved. info@cadexpert.sk